Γιατί αυτές οι Εκλογές θα γίνουν ’Με Λίστα’;

Βαονάκης Ιωάννης

Γιατί αυτές οι Εκλογές θα γίνουν

Οι επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα λάβουν χώρα με σταυρό προτίμησης, αλλά με “Λίστα”, δηλαδή με δεσμευμένους συνδυασμούς ανά εκλογική Περιφέρεια, ώστε κριτήριο για τον υποψήφιο που θα καταλάβει την εκάστοτε Βουλευτική Έδρα που κερδίζεται από το κόμμα στους συνδυασμούς του οποίου ανήκει να μην αποτελεί ο αριθμός των σταυρών που θα λάβει έναντι των συνυποψηφίων του, μιας και δεν υπάρχει σταυροδοσία, αλλά η σειρά με την οποία έχει τοποθετηθεί στην λίστα. 

Με βάση τον ισχύοντα Εκλογικό Νόμο, αν οι Εθνικές (Βουλευτικές) Εκλογές διεξαχθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από τις αμέσως προηγούμενες, τότε δεν εφαρμόζεται το σύστημα της σταυροδοσίας, αλλά αυτό της Λίστας, το οποίο στην Μεταπολιτευτική Περίοδο της Ελλάδας πρωτοεμφανίστηκε το έτος 1985.

Δικαιολογητική βάση του συστήματος αυτού αποτελεί κυρίως η επιδίωξη να μην υποβάλλονται ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι σε ατομικό προεκλογικό αγώνα, ο οποίος είναι εξουθενωτικός και ιδιαίτερα δαπανηρός, αλλά να λαμβάνει χώρα μόνο ο κοινός κομματικός προεκλογικός αγώνας.

Το σύστημα της Λίστας δεν απουσιάζει παντελώς και από τις συνήθεις εκλογικές διαδικασίες, αφού εφαρμόζεται σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των δώδεκα (12) Βουλευτών Επικρατείας, ενώ εφαρμόστηκε στο παρελθόν, πλην της τελευταίας της 25ης Μαϊου 2014, και στην πλειονότητα των Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωεκλογές).

Έτσι, στην προσεχή εκλογική διαδικασία, οι εκλογείς δεν θα κληθούν να θέσουν σταυρό στο όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, αλλά μόνο να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του κόμματος που προτιμούν.