Κύπρος: Νυστέρι €1 δισ. στις δαπάνες

StockWatch

Κύπρος: Νυστέρι €1 δισ. στις δαπάνες , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Βαθιά βάζει το μαχαίρι το υπουργείο οικονομικών για συγκράτηση των δαπανών την επόμενη τριετία στοχεύοντας σε εξοικονομήσεις της κεντρικής κυβέρνησης που φθάνουν το €1 δισ.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για τον προϋπολογισμό και το δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης τριετίας, οι συνολικές δαπάνες χωρίς τις αποπληρωμές δανείων και τόκων αναμένεται το 2014 να μειωθούν κατά 10,9% στα €5546 εκ. από €6225 εκ. το 2013.

Οι περικοπές θα συνεχιστούν τα επόμενα έτη. Για τα έτη 2015 και 2016 οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 1,4% και 5% αντίστοιχα και να ανέλθουν σε απόλυτους αριθμούς στα €5468 εκ. και €5200 εκ.

Η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει πως θα προκύψουν οι περικοπές. Το ύψος τους είναι τέτοιο όμως που ενδεχομένως να καταστεί αδύνατο να γίνουν χωρίς περικοπές μισθών.

Αύξηση στις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2014 προβλέπεται για το υπουργείο Εργασίας, όπου οι δαπάνες θα φθάσουν τα €970,3 εκ. από €758,1 εκ. το 2013 και στο υπουργείο Εμπορίου στα €42 εκ. από €38,8 εκ.

Μεγάλες περικοπές προγραμματίζονται σε όλα τα υπουργεία, και κυρίως στο υπουργείο οικονομικών, του οποίου οι δαπάνες θα μειωθούν κατά €550 εκ.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των τακτικών και αναπτυξιακών δαπανών αυτές θα πρέπει να τεθούν σε μηδενική βάση.

Τονίζεται ότι η προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων κόστους πέραν των €5 εκ. θα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα μελέτης κόστους και οφέλους που θα πρέπει να καταδεικνύει τη θετική τους συνεισφορά στην οικονομία.

Σε όλες τις περιπτώσεις που θα απαιτηθούν πιστώσεις για απαλλοτριώσεις είναι απόλυτα απαραίτητο να δίνεται έστω κατά προσέγγιση η εκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης που θα απαιτηθεί για τα έτη 2014-2016 που πρέπει να εξασφαλίζεται από το τμήμα κτηματολογίου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου, Χρίστος Πατσαλίδης τα υπουργεία/ ανεξάρτητες υπηρεσίες θα πρέπει να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους οι οποίες δεν πρέπει να ξεπεράσουν τις οροφές που τίθενται.

«Οποιαδήποτε απόκλιση από τις οροφές θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για τερματισμό του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος το 2016 και την επίτευξη πρωτογενών ελλειμμάτων που θα θέσουν το δημόσιο χρέος σε πτωτική πορεία και θα απελευθερωθούν πόροι για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», τονίζεται.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να ξεκινήσει διαδικασία αναδιάρθρωσης/αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτσι ώστε να αυξηθεί η ευελιξία και η διαφάνεια. Η όλη εργασία περιλαμβάνει ενοποίηση/ κατάργηση άρθρων, τρόπου παρουσίασης των εσόδων και δαπανών, συγχωνεύσεις προγραμμάτων, υιοθέτηση δεικτών απόδοσης για προγράμματα κλπ.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι θα περιληφθούν δείκτες αξιολόγησης στα προγράμματα/ δράσεις των υπουργείων/ τμημάτων/ ανεξάρτητων υπηρεσιών οι οποίοι θα δώσουν περισσότερη ευελιξία και διαφάνεια στα υπουργεία. Οι δείκτες αυτοί που θα προταθούν από τα υπουργεία θα συμφωνηθούν από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών.

Το κάθε υπουργείο θα κατανέμει τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες στα τμήματά του με κριτήριο την αυξημένη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων του υπουργείου για την επόμενη τριετία.

Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα, το 2014 αναμένεται να συρρικνωθούν κατά 5% και να φθάσουν τα €5657 εκ. σε σχέση με αναθεωρημένα έσοδα το 2013 €5927 εκ. ενώ τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% και 1% λόγω αναμενόμενης βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Μέχρι το 2016 τα δημόσια έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στα €6106 εκ.