Πτώση 23% στα λειτουργικά κέρδη 208 εισηγμένων

MarketNews

Πτώση 23% στα λειτουργικά κέρδη 208 εισηγμένων

Πτώση 9% στον κύκλο εργασιών, στα 17,2 δισ. ευρώ, και 23% στα λειτουργικά κέρδη (1,39 δισ. ευρώ) εμφάνισαν 208 εισηγμένες, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Beta ΑΕΠΕΥ.

Τα κέρδη μετά φόρων των εισηγμένων ανήλθαν στα 6,56 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 659%, με τη χρηματιστηριακή να σχολιάζει πως είναι "μαγική εικόνα" λόγω των έκτακτων στοιχείων που δημιουργούν μεγάλες στρεβλώσεις.

Από τις 75 εταιρίες που εμφάνισαν κέρδη, οι 28 αύξησαν την κερδοφορία τους, οι 26 υπέστησαν μείωση ενώ 21 εταιρίες επέστρεψαν σε κέρδη από ζημιές.

Από τις 133 εταιρίες που εμφάνισαν ζημιές, οι 52 κατέγραψαν αύξηση, οι 55 μείωση ενώ 26 εταιρίες επέστρεψαν σε ζημιές από κέρδη.

Όπως αναφέρει στο σχόλιό του ο Μ. Χατζηδάκης, υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής της χρηματιστηριακής, το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν ένα ακόμα αδύναμο τρίμηνο σε μια σειρά δέκα συνεχόμενων οριακών ή πολύ αρνητικών δημοσιευμένων τριμήνων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια ισχυρή σε διάρκεια και ένταση ύφεση που αποδυναμώνει τα κεφάλαια τους και προσθέτει συνεχώς νέα μέλη στην ομάδα των ζημιογόνων εταιριών.

Οι συνθήκες επιχειρηματικότητας παραμένουν τόσο δυσμενείς που πλέον οι ζημιές κάνουν την εμφάνιση τους ακόμα και σε εταιρίες που δεν είχαν προηγούμενο συνεχόμενων ζημιών και ανήκουν στο κλαμπ των μεγάλων.

Οσοι σταθούν στην τελική γραμμή κινδυνεύουν να χάσουν την μεγάλη εικόνα αφού όλο το θετικό αποτέλεσμα προέρχεται από την εμφάνιση των θετικών έκτακτων εγγραφών της Alpha bank και της Τράπεζας Πειραιώς.

Από την άλλη μεριά υπάρχουν σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από την επιβολή του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών από 20% σε 26%. Ο αναβαλλόμενος φόρος δεν είχε ωστόσο μόνο αρνητική επιρροή αφού υπάρχουν εταιρίες που η αλλαγή του συντελεστή επέδρασε θετικά.

Οπως και να έχει οι εγγραφές αυτές δεν έχουν άμεση ταμειακή διάσταση και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επιφυλακτικά σε κάθε περίπτωση.

Πολύ πιο αντιπροσωπευτική της εικόνας που επικρατεί στις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζει μείωση που ξεπερνάει το 23%.

Ελαφρυντικά υπάρχουν καθώς ο ΟΠΑΠ φορολογείται πλέον από την γραμμή των μικτών κερδών με 30% ενώ εταιρίες που υπέστησαν απώλειες από το κούρεμα των Κυπριακών καταθέσεων (Jumbo) πέρασαν το σχετικό κονδύλι ώς άλλα έξοδα.

Ο τζίρος λόγω εποχικότητας αλλά και κάμψης της ζήτησης στην οικονομία είναι μειωμένος κατά 9% με τις ισχυρότερες μειώσεις να παρατηρούνται στην διαφημιστική δαπάνη (ΜΜΕ, εκδόσεις), τις κατασκευές τις μεταλλουργικές εργασίες, τις υπηρεσίες Υγείας αλλά και τα διυλιστήρια.

Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιριών παρουσίασε μικρή βελτίωση η οποία αποδίδεται στην συνεχιζόμενη έξοδο εταιριών από το ΧΑ λόγω προβλημάτων διατηρώντας τον πλειοψηφικό λόγο υπέρ των ζημιογόνων εταιριών (64:36)

Τέλος το λειτουργικό περιθώριο παρουσιάζει σταθεροποίηση έναντι του περυσινού δ’ τριμήνου με τον αστερίσκο της μη συμμετοχής στο τελευταίο τρίμηνο πολλών ζημιογόνων εταιριών που δεν ανακοίνωσαν αποτελέσματα. Σε επίπεδο καθαρού περιθωρίου οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες έκαναν το χειρότερο ξεκίνημα από τότε που καθιερώθηκε η δημοσίευση με ΔΛΠ αν και όπως έχει ήδη καταγραφεί υπάρχει η στρέβλωση του αναβαλλόμενου φόρου.


Έκτακτα αποτελέσματα

Χρειάζονται πολλές σελίδες για να αποτυπωθούν όλες οι έκτακτες εγγραφές του α΄τριμήνου. Κάποιες ενδεικτικές και σημαντικές για την διαμόρφωση του συνόλου περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:


Τράπεζες: Ο κλάδος έχει τις μεγαλύτερες έκτακτες εγγραφές αφού υπάρχουν οι εγγραφές των εξαγορών και οι διαφορές – ωφέλειες στην αναβαλλόμενη φορολογία (Alpha bank 3,3 δις ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς 4 δις ευρώ). Από την άλλη πλευρά η Εθνική Τράπεζα εκτός από το όφελος της αλλαγής της φορολογίας (+276 εκ. ευρώ) ενέγραψε ζημιές στην καθαρή θέση από την αποτίμηση της συμμετοχής της στην Eurobank (-159 εκ. ευρώ). Από την αναβαλλόμενη φορολογία η Eurobank εγγράφει λογιστικά κέρδη 583 εκ. ευρώ.

ΟΤΕ: Mύο σημαντικά έκτακτα καταγράφονται στον ΟΤΕ στο α’ τρίμηνο. Από την πώληση της HellasSat το καθαρό κέρδος είναι 65,7 εκ. ευρώ ενώ από την διαφορά του φορολογικού συντελεστή ο ΟΤΕ καταγράφει έκτακτο κέρδος 50 εκ. ευρώ.

Motor-oil: Οι ζημιές από αποθέματα διαμορφώθηκαν σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε κέρδη 10 εκατ. ευρώ. Ζημιές ακόμα υπήρξαν και από νομισματικές διαφορές ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών πέρυσι 3,5 εκατ. ευρώ και τέλος αρνητική διαφορά από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 15,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά από τους τρεις αυτούς παράγοντες έχει μία έκτακτη επιβάρυνση στο πρώτο τρίμηνο 33,8 εκ. ευρώ.

Ελληνικά Πετρέλαια: Οι ζημιές από αποθέματα και ισοτιμίες διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ ενώ από αναβαλλόμενη φορολογία καταγράφεται διαφορά ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Jumbo: Από το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο η διαφορά που έχει αρχικά εγγραφεί είναι αρνητική κατά 19 εκ. ευρώ.

Σαράντης: Η πώληση των μετοχών της FFGroup που είχε στο χαρτοφυλάκιο η εταιρία επιβάρυνε το α’ τρίμηνο της χρήσης με 7,2 εκ. ευρώ.

ΟΠΑΠ: Σύμφωνα με τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου οι καταθέσεις των θυγατρικών εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD& ΟΠΑΠ SPORTSLTD έχουν απομειωθεί κατά € 2.082 χιλ., ποσό που συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι «άλλα λειτουργικά έξοδα» της ενοποιημένης κατάστασης συνολικού εισοδήματος.Θα πρέπει να επισημανθεί ακόμα ότι τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ έχουν επβαρυνθεί για πρώτη φορά με την φορολογία των μικτών κερδών (30%) η οποία απουσιάζει από την περυσινή χρήση. Τα λειτουργικά κέρδη του ΟΠΑΠ αποτελούν το 10% των λειτουργικών κερδών του συνόλου των εισηγμένων εταιριών.

 Aegean Airlines: Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €1,2 εκ. έναντι ζημιών €25 εκ. το 2012, λόγω και της επιπλέον θετικής επίδρασης κατά €5 εκ. στην απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο που πρόεκυψε από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20%.

 Υγεία:Για την συμφωνία πώλησης του Ομίλου Ευαγγελισμός τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με συνολικό ποσό 4,3 εκ. ευρώ που αφορά στον σχηματισμό προβλέψεων αναφορικά με τις αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από την συμφωνία πώλησης.

ΕΛΒΑΛ: Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή έγινε επανυπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου και προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 11,8 εκ. ευρώ, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και τελικά τα κέρδη προ φόρων μετατράπηκαν σε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 7,2 εκ. ευρώ.

Σωληνουργία Κορίνθου:Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 3,6 εκ. ευρώ, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και τα κέρδη προ φόρων μετατράπηκαν σε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2,9 εκ. ευρώ.

Λούλης: Ο Αναβαλλόμενος φόρος μείωσε τα αποτελέσματα κατά 3 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο.

Autohellas: Η διαφορά του αναβαλλόμενου φόρου επιβαρυνε τα αποτελέσματα με 4,5 εκ. ευρώ ανεβάζοντας τις ζημιές στα 4,773 εκ. ευρώ. Υπό τo προηγούμενο καθεστώς φορολόγησης η εταιρία θα εμφάνιζε ζημιές 160 χιλ. ευρώ.

Flexopack: Αντίστοιχα για την Flexopack η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών επιβάρυνε κατά 725 χιλ. ευρώ τα αποτελέσματα της χρήσης.

Info-Quest: H επιβάρυνση του αναβαλλόμενου φόρου στα αποτελεσματα ήταν 1 εκ. ευρώ. Η τελική γραμμή ωστόσο παρέμεινε θετική στα 117 χιλ. ευρώ.

ΣΙΔΕΝΟΡ: Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, έγινε επανυπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου και προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 13,6 εκ. ευρώ, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου με αποτέλεσμα τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να διαμορφωθούν σε ζημιές 26,9 εκ. ευρώ.

Καρέλιας: Λόγω αλλαγής του συντελεστού φορολογίας από 20% σε 26% η οποία ισχύει από την 01/01/2013, υπήρξε μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο ποσού Ευρώ 2.033 χιλιάδες στον Όμιλο και στη Μητρική Εταιρεία με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων.

Νηρέας: Το αποτέλεσμα μετά από φόρους επιβαρύνθηκε κατά 2,9 εκ. ευρώ από την αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20%.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: O Φόρος εισοδήματος του Α΄τριμήνου 2013, έχει επιβαρυνθεί με ποσό ευρώ 24.893 χιλ σε ενοποιημένο επίπεδο και ποσό ευρώ 149 χιλ. σε επίπεδο εταιρείας, λόγω της επίδρασης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% στην αναβαλλόμενη φορολογία.

 ΕΥΔΑΠ: αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά Ευρώ 20 εκατ. περίπου βελτιώνοντας σχεδόν ισόποσα το λογιστικό μέγεθος φόρος – έσοδο της περιόδου.

 Ηρακλής: Το κλείσιμο του εργοστασίου της Χαλκίδας είχε σαν αποτέλεσμα την εγγραφή ζημιών απομείωσης 88,5 εκ. ευρώ.

 Σφακιανάκης: Το αποτέλεσμα μετά από φόρους επιβαρύνθηκε κατά 3,1 εκ. ευρώ από την αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20%.

Nexans: Θετικά επέδρασε στα αποτελέσματα ο αναβαλλόμενος φόρος ενισχύοντας την τελική γραμμή κατά 330 χιλ. ευρώ.

 ΟΛΠ: Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στον ΟΛΠ είχε λογιστικό όφελος ύψους 786χιλ. ευρώ, που ενίσχυσε τα αποτελέσματα στα 1,1 εκ. ευρώ.

ΗOL: Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή είχε λογιστικό όφελος ύψους 2,7εκ. ευρώ, που γύρισε τις ζημιές σε κέρδη 2 εκ. ευρώ.

ΔΕΗ: Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή ενίσχυσε την τελική γραμμή κατά 4,3 εκ. ευρώ λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.

 

Τι επηρέασε τα μεγέθη του α’ τριμήνου και το 2013:

- Η υψηλή βάση σύγκρισης με το α’ τρίμηνο του 2013. Η συσσωρευμένη ύφεση στα τέσσερα τρίμηνα ήταν της τάξεως του 12%.
- Η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών και η αναβαλλόμενη φορολογία.
- H μετατόπιση των πασχαλινών πωλήσεων προς το β’ τρίμηνο της χρήσης.
- Η φορολογία των μικτών κερδών του ΟΠΑΠ με 30%.
- Η μείωση της ζήτησης στο πετρέλαιαο θέρμανσης λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
- Η μείωση των τελών τερματισμού στην εγχώρια αγορά η οποία συρρίκνωσε τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών εταιριών και η οποία είχε πλήρη εφαρμογή σε όλο το χρονικό εύρος του τριμήνου.

Πρωταγωνιστές

Καλό ξεκίνημα για ΔΕΗ, Τερνα Ενεργειακή, Πλαίσιο, FFGroup, Profile, Ικτίνο, MLS Πληροφορική, Καράτζη, ΟΛΘ και Ελτον Χημικά. Με κέρδη αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι κινήθηκαν η ΜΕΤΚΑ, ο ΟΤΕ, η Frigoglass Intralot και η S&B.

Αρνητικά μεγέθη ή κατώτερα των προσδοκίων ανακοινώθηκαν από τον Τιτάνα, τον Φουρλή, την Σιδενόρ και την Coca Cola.

Mε σημαντικές ζημιές ξεκίνησαν την χρονια οι MIG, Forthnet, Axon, Ηρακλής, Σφακιανάκης, Σιδενορ, Χαλκόρ, Σελόντα, σχεδόν το σύνολο των εταιριών στις εκδόσεις και o κλάδος των Ναυτιλιακών εταιριών. Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι σε πολλές από τις παραπάνω εταιρίες η ζημιά ενισχύθηκε από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες (απομείωσεις, προβλέψεις, διακύμανση ισοτιμιών και εμπορευμάτων) με αποτέλεσμα να μεγεθύνεται δυσανάλογα με την επίδοση των λειτουργικών αποτελεσμάτων η πίεση στην τελική γραμμή.

Η συνέχεια

Δεν αναμένουμε δραματικές αλλαγές προς το καλύτερο για το άμεσο μέλλον καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ιδιαίτερα σφιχτές και ακριβές για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Βέβαια αν και κάποιες εταιρίες άνοιξαν το δρόμο προς τις αγορές με αλμυρό επιτόκιο η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών δεν έχουν την δυνατότητα ακόμα και αυτής της ακριβής χρηματοδότησης.

To β’ τρίμηνο θα έχει τις Πασχαλινές πωλήσεις, τις πρώτες εισροές της Τουριστικής περιόδου, λιγότερα έκτακτα και καθόλου αναβαλλόμενη φορολογία. Επομένως στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να αναμένουμε το α’ εξάμηνο να κινηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, όχι όμως σημαντικά διαφοροποιημένα από το
πρώτο.

Ισως στο εννεάμηνο η εικόνα της κερδοφορίας να έχει αποκτήσει ένα ισχυρότερο momentum καθώς εντός των θερινών μηνών θα ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα, οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες θα έχουν κάποιες δυνατότητες αναχρηματοδοτήσεων και ο τουρισμός θα έχει ενισχύσει ταμειακά την οικονομία.

Παραμένουμε επιλεκτικοί σε ότι αφορά την στάση μας στην χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό ώστε η Ελληνική αγορά να αποτελεί ένα καλάθι επιλογών από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Η έλλειψη ορατότητας στον Τραπεζικό κλάδο δεν δίνει επί του παρόντος κάποιο δυνατό κίνητρο θέσης, ωστόσο το στοίχημα της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε δυνητικά να παιχθεί μερικώς μέσα από τις τραπεζικές μετοχές και ειδικότερα την Alpha bank.

Μας άρεσαν μεγέθη κερδοφορίας που έχουν συνέπεια και συνοδεύονται από δυνατές ταμειακές ροές, συγκράτηση εξόδων και εξαγωγική δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο οι πρώτες επιλογές μας αφορούν τις ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo ενώ από την μικρότερη κεφαλαιοποίηση καλή εικόνα έχουν οι Σαράντης, το Πλαίσιο και ο ΟΛΘ.