ΙΟΒΕ: Σε υψηλό 5ετίας ο δείκτης οικονομικού κλίματος

MarketNews

ΙΟΒΕ: Σε υψηλό 5ετίας ο δείκτης οικονομικού κλίματος

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, με τον δείκτη μάλιστα να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, αλλά και ανάκαμψη στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, κατέγραψε το ΙΟΒΕ για τον Μάιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Μάιο διαμορφώνεται στις 93,8 μονάδες (από 89,2 τον προηγούμενο μήνα), τιμή που είναι η υψηλότερη που καταγράφεται από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η ανάκαμψη εκπορεύεται από την άνοδο των επιμέρους δεικτών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η εντυπωσιακή πράγματι αυτή εξέλιξη υποδηλώνει περισσότερο την άμβλυνση της μεγάλης απαισιοδοξίας που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια και λιγότερο την επικράτηση κλίματος αισιοδοξίας. Στην πρώτη έχουν συμβάλει η ηπιότερη πορεία της ύφεσης, οι αυξημένες τουριστικές κρατήσεις, η ενεργοποίηση κάποιων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η προοπτική των αποκρατικοποιήσεων, η επιστροφή καταθέσεων, η αναμενόμενη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αλλά και η αλλαγή της ρητορικής στο διεθνές περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, παραμένει γεγονός ότι κινούμαστε ακόμα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, με σωρευτικά δυσμενή αποτελέσματα στα εισοδήματα, στην ανεργία και στην εγχώρια ζήτηση. Γι αυτό άλλωστε η πλειονότητα πολιτών και επιχειρήσεων συνεχίζει να διατυπώνει αρνητικές προσδοκίες για τις οικονομικές εξελίξεις.
Είναι πάντως φανερό ότι στο ελληνικό περιβάλλον διαμορφώνονται σταδιακά ευνοϊκότερες συνθήκες που έχουν άμεση επιρροή στο επιχειρηματικό κλίμα και στους καταναλωτές και ότι όσο αυτές συνεχίζονται και εμπεδώνονται, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι οι προσδοκίες θα αποτυπωθούν τελικά σε όρους πραγματικής οικονομίας και κυρίως στη μείωση της ανεργίας. Αναλυτικότερα:


- στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να αμβλύνονται.

- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους κερδίζουν έδαφος, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενώ και οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται.

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων μεταβάλλονται θετικά, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα αυξάνονται.

- στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνονται σημαντικά, παρόλο που αυτό δεν αντανακλάται στην απασχόληση όπου οι αρνητικές προσδοκίες εντείνονται.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, όλες οι μεταβλητές του δείκτη καταγράφουν θετική μεταβολή: οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώνονται αισθητά, ενώ και οι υποτονικές προθέσεις για αποταμίευση το επόμενο 12μηνο ανακάμπτουν. Τέλος, οι δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας αμβλύνονται επίσης, παραμένοντας όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα.


Το οικονομικό κλίμα, το οποίο βελτιωνόταν σταθερά από το περασμένο Φθινόπωρο μέχρι την απότομη διακοπή της ανόδου των σχετικών δεικτών στην περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, ανακάμπτει ελαφρά τον Μάιο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει 0,8 και 1,1 μονάδες αντίστοιχα, κινούμενος στις 89,4 και 90,8 μονάδες. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υπολείπεται ωστόσο ακόμη σημαντικά του μακροχρόνιου μέσου όρου του και στις δύο ζώνες.

Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση του κλίματος εκπορεύεται από την ανάκαμψη των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς, εκτός Κατασκευών, αλλά και από τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο το κλίμα βελτιώθηκε περισσότερο (+1,8 και +1,6 μονάδες αντίστοιχα), ενώ στη Βιομηχανία η άνοδος των προσδοκιών ήταν ασθενέστερη (+0,8 μονάδες). Στις Κατασκευές ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά 2 μονάδες, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε οριακά (+0,4 μονάδες). Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε τον Μάιο σε τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρωζώνης, ήτοι στην Ιταλία (+1,5), την Ολλανδία (+1,2), την Γαλλία (+0,9) και λιγότερο στην Γερμανία (+0,6), ενώ στην Ισπανία παρέμεινε σταθερό (+0,1).

Στην ΕΕ, οι σχετικές εξελίξεις λίγο διαφέρουν από εκείνες στην ΕΕ: η ελαφρώς εντονότερη άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος σε σχέση με την Ευρωζώνη εκπορεύεται από τη μεγαλύτερη ανάκαμψη των προσδοκιών στις Υπηρεσίες (+2,6), αλλά και από τη βελτίωση του κλίματος στις Κατασκευές (+1,1). Σε επίπεδο των μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης, η υψηλότερη άνοδος οφείλεται στις καλύτερες προσδοκίες σε Ην. Βασίλειο (+1,8) και Πολωνία (+1,6).

Αναλυτικότερα:

- Στη Βιομηχανία, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώνονται στις -12,9 και -13,0 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής βελτιώνονται στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης κερδίζουν έδαφος και στις δύο ζώνες, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε ΕΕ και Ευρωζώνη.

- Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών κινούνται στις -8,0 και τις -9,3 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους αμβλύνονται κατά 3-4 μονάδες και στις δύο ζώνες, ενώ ανάλογη είναι η μείωση στις αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση στην ΕΕ και μικρότερη στην Ευρωζώνη. Τέλος, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά και στις δύο ζώνες.

- Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,0 στην ΕΕ και στις -16,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα εντείνονται στην ΕΕ και αμβλύνονται οριακά στην Ευρωζώνη, ενώ στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα σημειώνεται αποκλιμάκωση, μικρή στην ΕΕ και οριακή στην Ευρωζώνη. Τέλος, σημαντική άνοδο κατά 6 και 4 μονάδες καταγράφει ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.

- Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινείται στις -32,5 μονάδες στην ΕΕ και στις -33,6 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών υποχωρούν κατά 4 μονάδες στην ΕΕ, αλλά ενισχύονται ελαφρά στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση παραμένουν αμετάβλητα αρνητικές σε ΕΕ, ενώ ενισχύονται στην Ευρωζώνη.

- Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -20,2 μονάδες στην ΕΕ και στις -21,9 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους αμβλύνονται οριακά και στις δύο ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και η πρόθεση για αποταμίευση δεν μεταβάλλονται επί της ουσίας σε καμία ζώνη. Τέλος, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας βελτιώνεται οριακά στην ΕΕ και περισσότερο στην Ευρωζώνη.

- Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνεται στο δείκτη οικονομικού κλίματος) επιδεινώνεται σε αμφότερες ΕΕ (+6,8 από +11,1 μονάδες) και Ευρωζώνη (-2,1 από +1,5 μονάδες). Από τα επιμέρους στοιχεία, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων χάνουν από 6 και 4 μονάδες αντίστοιχα ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ και στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης σημειώνεται πτώση των 4 μονάδων και στις δύο ζώνες. Μικρότερη είναι, τέλος, η κάμψη του θετικού δείκτη στις προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο και στις δύο ζώνες.