Στη Βουλή το ν/σ για το πρόγραμμα διευκόλυνσης οφειλετών

MarketNews

Στη Βουλή το ν/σ για το πρόγραμμα διευκόλυνσης οφειλετών

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα συζητηθεί στη Βουλή, όπου κατατίθεται σήμερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010», καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης από το Eurogroup.

Δικαίωμα συμμετοχής στη ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών που υπέστησαν μείωση εισοδήματος, έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, άνεργοι και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο).

Στη ρύθμιση υπάγονται απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν καταγγελθεί και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Επίσης απαραίτητη προυπόθεση είναι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (300.000 για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια) και το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στη κατοχή του νοικοκυριού να είναι μέχρι 10.000 ευρώ (15.000 για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια). Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Η ρύθμιση προβλέπει περίοδος χάριτος 48 μηνών και άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού. Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατά 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη. Ειδικότερα:

Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ, το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,25% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός της περιόδου χάριτος.