ΟΟΣΑ: Στην κατανάλωση στηρίζονται οι ανεπτυγμένες οικονομίες

MarketNews

ΟΟΣΑ: Στην κατανάλωση στηρίζονται οι ανεπτυγμένες οικονομίες, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Οι καταναλωτικές δαπάνες στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το δεύτερο τρίμηνο του 2015 το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,5% στις χώρες-μέλη του, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οπως και το πρώτο τρίμηνο έτσι και στο δεύτερο, η βασική κινητήρια δύναμη παραμένουν οι δαπάνες των ιδιωτών, οι οποίες συνεισέφεραν στον ρυθμό ανάπτυξης κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας. Αμέσως μετά κατατάσσονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, συμβάλλοντας με 0,2 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη. Οι δαπάνες του Δημοσίου είχαν την πιο μικρή συνδρομή, η οποία υπολογίζεται μόλις στο 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας, ενώ η ελάττωση των αποθεμάτων συνέτεινε σε μία μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας.

Στην έκθεση του οργανισμού σχετικά με τους παράγοντες, που συμβάλλουν σε κάθε περίπτωση στην ανάπτυξη, γίνεται λόγος και για διαφορές. Λόγου χάριν, στο πλαίσιο των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών («Ομάδα των Επτά»/G7) λειτουργούν διαφορετικά οι παράγοντες, που στηρίζουν την ανάπτυξη. Ειδικότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι δαπάνες των νοικοκυριών και οι επενδύσεις που στηρίζουν την οικονομία. Το δεύτερο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε 1% και η ιδιωτική κατανάλωση συμμετείχε 0,6 της ποσοστιαίας μονάδας, ενώ οι επενδύσεις κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τώρα, και ειδικά στην περίπτωση της Γερμανίας, είναι οι καθαρές εξαγωγές, οι οποίες κινητοποιούν τον μηχανισμό και συμμετέχουν στην ανάπτυξη με 0,7 της ποσοστιαίας μονάδας, όταν οι ιδιωτικές δαπάνες αντιστοιχούν σε μόλις 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας, όσο και οι δαπάνες του Δημοσίου. Το δεύτερο τρίμηνο του 2015 το ΑΕΠ της Γερμανίας παρουσίασε μία αύξηση της τάξεως του 0,4% έναντι του 0,3% το πρώτο τρίμηνο.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γαλλία, είχε αμετάβλητο ΑΕΠ το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο τρέχοντος, προβληματίζοντας περαιτέρω τον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος έχει δεσμευθεί για ανάπτυξη και χαλιναγώγηση της ανεργίας. Παρά ταύτα, οι ισορροπίες των δραστηριοτήτων, που συνέβαλαν στην οικονομία, ήταν σχεδόν ανάλογες με εκείνες της Γερμανίας. Οι καθαρές εξαγωγές της Γαλλίας συνεισέφεραν 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας, οι δαπάνες των ιδιωτών ήταν αμελητέες, αλλά η μείωση αποθεμάτων λειτούργησε δυσμενώς. Συγκεκριμένα, αφαίρεσε από το ΑΕΠ ένα 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Βρετανία, αναφορικά με τις εξαγωγές ως μοχλό ανάπτυξης. Οι καθαρές εξαγωγές συμμετείχαν στην ανάπτυξη σημαντικά κατά 1,4 ποσοστιαία μονάδα, με το ΑΕΠ να αυξάνεται 0,7% την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου. Οι καταναλωτικές δαπάνες είχαν μερίδιο σε αυτήν την ενίσχυση κατά 0,6 της ποσοστιαίας μονάδας. Η Ιταλία είχε ανάπτυξη 0,3% το δεύτερο τρίμηνο με βασικούς συντελεστές τη συγκέντρωση αποθεμάτων και την κατανάλωση των νοικοκυριών.

Στον Καναδά, όπως επισημαίνει η αναφορά του ΟΟΣΑ, καταγράφηκε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,1% λόγω περιορισμού επενδύσεων και μείωσης αποθεμάτων (-0,4 της ποσοστιαίας μονάδας και -0,3 αντίστοιχα), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από ιδιωτικές δαπάνες, καθαρές εξαγωγές και δαπάνες του Δημοσίου. Τέλος, η Ιαπωνία παρουσίασε κάμψη της οικονομίας, και αυτή, κατά -0,3%, την οποία επωμίστηκαν ιδιωτικές δαπάνες και καθαρές εξαγωγές, έναντι θετικής συνεισφοράς δημοσίων δαπανών και αποθεμάτων.