Νικ. Ι. Θεοχαράκης: Ζημιές €8,8 εκατ. το 2012

MarketNews

Νικ. Ι. Θεοχαράκης: Ζημιές €8,8 εκατ. το 2012 , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Mειωμένα έσοδα κατά 34,3% και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2012 η ελληνική εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων Νικ. Ι. Θεοχαράκης, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, από το 1961, την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan Motors.

Σύμφωνα με τον 47ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο υποχώρησαν στα 71,20 εκατ. ευρώ, από 108,41 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,3% σε ποσοστό και κατά 37,21 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση, η οποία διευθύνεται από τον Βασίλειο Ν. Θεοχαράκη της οικογένειας των ιδρυτών της, επιβαρύνθηκε το 2012 με χρηματοοικονομικές δαπάνες 9,64 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,1% και ίσες προς το 13,5% των εσόδων της.

Τελικώς, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ κατέγραψε ζημιές προ φόρων 8,61 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων ζημιών 6,49 εκατ. ευρώ το 2011 (-2,12 εκατ. ευρώ). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων προέκυψαν καθαρές ζημιές 8,77 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 7,14 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,63 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν περιοριστεί, λόγω ζημιών, σε 21,43 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 12,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 172,46 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή (ΣΟΛ), στις 31.12.2012 οι καθυστερημένες και επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ζημιών, ανέρχονταν σε 3,75 εκατ. ευρώ.