Διευκρινίσεις ETE για τα ασφαλιστικά ταμεία στην επικείμενη ΑΜΚ

MarketNews

Διευκρινίσεις ETE για τα ασφαλιστικά ταμεία στην επικείμενη ΑΜΚ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, δίνονται με την κοινοποίηση της έκδοσης υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπει στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως στα ασφαλιστικά ταμεία το δικαίωμα να λάβουν warrants στην περίπτωση που θα συμμετείχαν στην αύξηση.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας ή και γενικότερα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν θα μπορούν να λάβουν warrants από μία πιθανή συμμετοχή τους στη σχεδιαζόμενη αύξηση της Εθνικής, η οποία οφείλει να συγκεντρώσει το ελάχιστο 10% από συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, καθώς πρόκειται για φορείς που δεν εμπίπτουν στην έννοια του ιδιωτικού τομέα.

Η απόφαση αυτή είχε προβλεφθεί και δεν επηρεάζει την τρέχουσα διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην αύξηση τόσο επιχειρηματικά όσο και εφοπλιστικά κεφάλαια της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προσέγγιση επιχειρείται και προς τους μικρούς ιδιώτες μετόχους.

Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να υπερβεί το απαιτούμενο 10% (970 εκατ ευρώ), ώστε αν το επιτύχει να αποφύγει τη χρήση μετατρέψιμων ομολόγων cocos.

Αν η Εθνική Τράπεζα επιτύχει το στόχο του 12%, αυτό αποτιμάται σε κεφάλαια ύψους 1,170 δισ ευρώ. Συνολικά οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας ανέρχονται σε 9,7 δισ ευρώ, οπότε τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια (για το 10%) είναι της τάξεως των 970 εκατ ευρώ.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια των αναφερόμενων στο από 22.5.2013 Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την υπό εξέλιξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την ανακεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5.6.2013 εκδόθηκε Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 6 / 2013) σύμφωνα με την οποία, το άρθρο 3 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 38/2012 (περί λεπτομερειών εφαρμογής του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων) συμπληρώνεται με τελευταίο εδάφιο και διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Το Ταμείο (Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών για τις κοινές μετοχές που αναλαμβάνει κατά το άρθρο 1 της παρούσας πράξης, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 α του ν. 3864/2010.

Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου λαμβάνουν τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην αύξηση. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πράξης και του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και ως αυτοί προσδιορίζονται, βάσει της ως άνω διάταξης, από το Μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν εμπίπτουν στην έννοια των "ιδιωτών επενδυτών" ούτε στην έννοια του "ιδιωτικού τομέα».