Τρ. Κύπρου: «Νόμιμα έγινε η εξαγορά της Uniastrum»

MarketNews

Τρ. Κύπρου: «Νόμιμα έγινε η εξαγορά της Uniastrum»    , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Αίρονται τέσσερα περιοριστικά μέτρα για τις κυπριακές τράπεζες, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου. Προβλέπεται η δυνατότητα τερματισμού προθεσμιακής κατάθεσης που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο και τη μεταφορά σε λογαριασμό όψεως / τρεχούμενο του ίδιου προσώπου για:

(α) την πληρωμή ακριβούς ποσού ιατρικών εξόδων σε πάροχο ιατρικής φροντίδας αφού παρουσιαστούν στο πιστωτικό ίδρυμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και δεδομένου ότι στον τρεχούμενο λογαριασμό δεν υπάρχουν επαρκή ποσά για κάλυψη της δαπάνης αυτής.

(β) την εξόφληση οφειλών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού παρουσιαστούν στο πιστωτικό ίδρυμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και η πληρωμή διενεργείται με απευθείας ηλεκτρονική μεταφορά ή / και με την έκδοση τραπεζικής επιταγής και δεδομένου ότι στον τρεχούμενο λογαριασμό δεν υπάρχουν επαρκή ποσά για κάλυψη της πληρωμής.

Οποιαδήποτε νέα προθεσμιακή κατάθεση δημιουργείται με κεφάλαια σε τρεχούμενο λογαριασμό ή με μετρητά δεν υπόκειται στους περιορισμούς που ίσχυαν για τις τοποθετήσεις αυτές κατά την ημερομηνία λήξης τους.

Επιτρέπεται η μεταφορά 300 ευρώ ημερησίως από λογαριασμό φυσικού προσώπου σε τρεχούμενο λογαριασμό του ίδιου προσώπου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων χρήματα που έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό σε πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία και μεταφέρονται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία, εάν κατά τη μεταφορά το πρώτο ίδρυμα διευκρινίσει στις λεπτομέρειες της μεταφοράς ότι τα χρήματα εμπίπτουν στην εξαίρεση των περιοριστικών μέτρων.