Μείωση 0,9% στο δείκτη τιµών καταναλωτή τον Οκτώβριο

MarketNews

Μείωση 0,9% στο δείκτη τιµών καταναλωτή τον Οκτώβριο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Μείωση 0,9% προκύπτει από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του µηνός Οκτωβρίου 2015, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2014, έναντι µείωσης 1,7%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το µήνα Οκτώβριο 2015 σε σύγκριση µε το Σεπτέµβριο 2015, παρουσίασε µείωση 0,1%, έναντι µείωσης 0,9%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Παράλληλα, ο µέσος Δείκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 2%, έναντι µείωσης 1,4%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο.

Επίσης, ο εναρµονισµένoς Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) του µηνός Οκτωβρίου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 0,1%, έναντι µείωσης 1,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον µήνα Οκτώβριο 2015 σε σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο 2015 παρουσίασε µείωση 0,2%, έναντι µείωσης 0,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 1,4%, έναντι µείωσης 1,5%, που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.