«ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» η επωνυμία της νέας ΕΡΤ

MarketNews

«ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» η επωνυμία της νέας ΕΡΤ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

«Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Α.Ε» (ΝΕΡΙΤ- Α.Ε.) θα είναι η επωνυμία του νέου φορέα, ο οποίος θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ, όπως αναφέρεται στο σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η ΝΕΡΙΤ- Α.Ε. θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και έδρα την Αθήνα.

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, που για το σκοπό αυτό θα διεξάγει έρευνα αγοράς και μελέτες.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα ανήκει στο δημόσιο τομέα και θα εποπτεύεται από το κράτος, αλλά θα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Η νέα εταιρεία αποτελεί τον ενιαίο φορέα στον οποίο μπορεί να ενταχθούν μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακοί ιστότοποι και άλλες σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας δραστηριότητες, ιδίως πολιτιστικές.