ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 5,2% στο δείκτη τιμών εισαγωγών βιομηχανίας τον Απρίλιο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 5,2% στο δείκτη τιμών εισαγωγών βιομηχανίας τον Απρίλιο

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ∆ΤΕ) τον Απρίλιο του 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, σηµείωσε µείωση 5,2%, έναντι αύξησης 5,2% κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον Απρίλιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2013, παρουσίασε µείωση 1,4%, έναντι µείωσης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1%, έναντι αύξησης 7,4%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.
Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών, Απριλίου 2013 σε σύγκριση µε το Μάρτιο 2013

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Εισαγωγών κατά 1,4%, τον Απρίλιο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2013, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Τιµών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,3%.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Τιµών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,3%