Κύπρος: Δυσμενείς οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας

MarketNews

Κύπρος: Δυσμενείς οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σε πρωτόγνωρα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία αναφέρεται το οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ).

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για την Κύπρο αναμένεται να είναι σημαντικά αρνητικός, της τάξης του 8,7% το 2013, έναντι 3,5% που αναμενόταν να είναι η συρρίκνωση στις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2012, ενώ περαιτέρω συρρίκνωση στο ΑΕΠ κατά 3,9% αναμένεται το 2014.

Στις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2012, η ΚΤΚ ανέμενε ότι η συρρίκνωση το 2014 θα περιοριζόταν στο 1,3%. Η συρρίκνωση της οικονομίας, επισημαίνει η ΚΤΚ, προβλέπεται να προέλθει κυρίως από την υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης.

Οι προβλέψεις της ΚΤΚ για τα μακροοικονομικά μεγέθη της εγχώριας οικονομίας, βασίζονται στο μνημόνιο.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το 2013 αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο 0,8% σε σύγκριση με 3,1% το 2012, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της ύφεσης στην κυπριακή οικονομία, καθώς και της προβλεπόμενης μείωσης των τιμών της ενέργειας. Στις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2012, η ΚΤΚ ανέμενε τον πληθωρισμό να διαμορφωθεί στο 1,5%.

Το 2014 ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα ίδια περίπου επίπεδα, γύρω στο 0,9%, κυρίως λόγω της αναμενόμενης επικράτησης συνθηκών ύφεσης και κατά το έτος αυτό –και αυτό παρά τις επιπρόσθετες έμμεσες φορολογίες που είναι προγραμματισμένες να επιβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος μνημονίου. Στις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2012, η ΚΤ ανέμενε πληθωρισμό 1,3%.

Ωστόσο η ΚΤΚ αναφέρεται στην ανάγκη πιστής εφαρμογής του μνημονίου. Σημειώνει ότι η πιστή εφαρμογή των όρων του μνημονίου, που προϋποθέτει η συμφωνία στήριξης, παρά τις βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις τους, αποτελεί ισχυρή βάση για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν στην κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια.