Πρόστιμα σε νέα Proton και Μπενρουμπή από την EK

MarketNews

Πρόστιμα σε νέα Proton και Μπενρουμπή από την EK, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

To Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 640η/13.3.13 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

-Ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» προς τους μετόχους της εταιρίας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ A.Ε.». Επίσης ενέκρινε την εξαίρεση της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» από την  υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας, προκειμένου οι μετοχές της να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση.

-Επέβαλε πρόστιμα 30.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, 30.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Θήλυζα και 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΕΔ» για παράβαση του άρθρου 7  του ν. 3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρίας «Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ ΑΕ» το χρονικό διάστημα  1/7/2008 έως και 29/8/2008. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο  10.000 ευρώ στην  νέα PROTON BANK, ως διάδοχο της PROTON BANK, για παράβαση του άρθρου 17 του ν. 3340/2005.

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας «ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για αλλαγή του σκοπού της, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21  του ν. 2690/1999.