ΕΤΕ: Αναβολή της Γ.Σ. για τις 12 Ιουλίου

MarketNews

ΕΤΕ: Αναβολή της Γ.Σ. για τις 12 Ιουλίου, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Αναβολή για τις 12 Ιουλίου πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας,η οποία δεν έλαβε σήμερα αποφάσεις λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Συγκεκριμένα, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτoχoι πoυ εκπροσωπούσαν το 10,93% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κάτω από το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επομένως, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3723/2008 απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης θα γίνει σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει οριστεί για την 12η Ιουλίου 2013.