ΕΥΔΑΠ: Καθιερώνει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ασφαλούς χρονοσήμανσης

MarketNews

ΕΥΔΑΠ: Καθιερώνει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ασφαλούς χρονοσήμανσης, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ασφαλούς χρονοσήμανσης στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία καθιερώνει η ΕΥΔΑΠ, κατά συνέπεια δεν είναι πλέον απαραίτητη η φυσική παρουσία για την υποβολή αιτημάτων ή κατάθεσης εγγράφων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η "Δράση αξιοποίησης ψηφιακών υπογραφών με ενσωματωμένη ασφαλή χρονοσήμανση, στην εξερχόμενη και εισερχόμενη αλληλογραφία της εταιρείας" υλοποιείται, με απόφαση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Μπενίση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την εταιρεία, από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνολογίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την ουσιαστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η παραπάνω, ψηφιακά πιστοποιημένη διακινούμενη αλληλογραφία, πραγματοποιείται ήδη κατά την επικοινωνία της Εταιρείας μας με τις Υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου και με δυνατότητα για άμεση χρήση από τους έχοντες την κατάλληλη υποδομή, Δημόσιους/ Ιδιωτικούς Φορείς και πολίτες, στην Ελλάδα και στις λοιπές 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.