ΠΣΕ: Ανατίμηση του ευρώ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, τον Ιούνιο

MarketNews

ΠΣΕ: Ανατίμηση του ευρώ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, τον Ιούνιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ευρώ κατά τον Ιούνιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Συγκεκριμένα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων μειώθηκε κατά -0,95% ως αποτέλεσμα της υποχώρησης τόσο των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ)νομισμάτων (- 0,84%) όσο και των λοιπών νομισμάτων (-1,05%).

Περίπου οι ίδιες μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ (σύνολο νομισμάτων: - 0,96%, ευρωπαϊκά νομίσματα: -0,87% και λοιπά νομίσματα: -1,05%).

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2012, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε - 2,59% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -3,14% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ ) νομίσματα και σε - 2,12% για τα λοιπά νομίσματα.

Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α εξάμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, ανήλθαν σε -1,61% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,96% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -2,16% για τα λοιπά νομίσματα.

Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2013, ήταν -3,71%, - 2,04% και -5,13% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι εάν μετρήσουμε τις μεταβολές του ευρώ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού των.

Η εξέλιξη των ισοτιμιών κατά κύρια νομίσματα

Ανατίμηση ως προς τα περισσότερα λοιπά νομίσματα, σημείωσε το ευρώ κατά τον Ιούνιο 2013, σε σχέση με τον Μάιο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -1,57%, η κορόνα Νορβηγίας κατά - 2,33%, το δολάριο Καναδά κατά -2,49%, το δολάριο Αυστραλίας κατά -6,04% και το γουάν Κίνας κατά -1,4%. Αντίθετα, το φράγκο Ελβετίας ανατιμήθηκε κατά +0,78% και το γιέν Ιαπωνίας κατά +2,13%.

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -14,56% (γιέν Ιαπωνίας) έως -0,53% (δολάριο ΗΠΑ), και η ανατίμηση του γουάν Κίνας (+1,12%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α εξάμηνο 2013 έναντι του α εξαμήνου 2012, προκύπτει η υποχώρηση των περισσοτέρων λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -1,29%, φράγκο Ελβετίας: -2,04%, δολάριο Καναδά: - 2,28%, δολάριο Αυστραλίας: -3,01% και γιέν Ιαπωνίας: -17,62%) με εξαίρεση την κορόνα Νορβηγίας και το γουάν Κίνας που ανατιμήθηκαν κατά +0,68% και +0,76%, αντίστοιχα.

Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2013, διαπιστώνεται η υποχώρηση του συνόλου των λοιπών νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -22,69% (γιέν Ιαπωνίας) έως -1,52% (γουάν Κίνας).

Νομίσματα Χωρών - Μελών της ΕΕ

Ανατίμηση έναντι των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Ιούνιο 2013, σε σχέση με τον Μάιο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, πέντε νομίσματα υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: - 1,28%, λίρα Αγγλίας: -0,32%, ζλότι Πολωνίας: -2,43%, φόριντ Ουγγαρίας: -1,13% και λέι Ρουμανίας: -3,22%), ένα ανατιμήθηκε (κορόνα Τσεχίας: +0,50%) και ένα έμεινε αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,05%).

Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2012 (σωρευτικές μεταβολές), πέντε νομίσματα υποτιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από -4,64% (λίρα Αγγλίας) έως -0,37% (κορόνα Σουηδίας), ένα ανατιμήθηκε (λέι Ρουμανίας: +0,22%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,04%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α εξάμηνο 2013 έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση τεσσάρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -3,38% (λίρα Αγγλίας) έως -0,25% (φόριντ Ουγγαρίας), με εξαίρεση την κορόνα Σουηδίας και το ζλότι Πολωνίας που ανατιμήθηκαν κατά +4,14% και +1,56%, αντίστοιχα, και το λέι Ρουμανίας που έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (-0,04%).

Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2013,παρατηρείται η υποχώρηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -5,41% (λίρα Αγγλίας) έως - 0,34% (κορόνα Δανίας), με εξαίρεση την κορόνα Σουηδίας και το ζλότι Πολωνίας που ανατιμήθηκαν κατά +2,20% και +0,31% αντίστοιχα.