Πειραιώς: ’Hold’ και τιμή στόχος €1,13 από Eurobank

MarketNews

Πειραιώς:

Με σύσταση "hold" και τιμή-στόχο 1,13 ευρώ «επανέρχεται» στην μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς η Eurobank Equities, με έκθεσή της στις 4 Ιουλίου.

Όπως επισημαίνει, η προσέγγισή της για την αποτίμηση της Πειραιώς δίνει πολλαπλασιαστή 0,85x το εκτιμώμενο TBV του 2015 και θεμελιώδη τιμή-στόχο 0,98 ευρώ ανά μετοχή, στην οποία προστίθεται η εκτιμώμενη «κρυφή» αξία που είναι ενσωματωμένη στις απομειώσεις δανείων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την διάρκεια των επόμενων χρόνων.

Θεωρεί ότι ένα 10% της απομειμένης αξίας μπορεί να ανακτηθεί και έτσι να ξαναπροστεθεί στην αποτίμηση του ομίλου.