ΤτΕ: Πτώση στα μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων το Μάιο

MarketNews

ΤτΕ: Πτώση στα μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων το Μάιο  , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Πτώση παρουσίασαν, το Μάιο του 2013, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, το επιτοκιακό περιθώριο* μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,02 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Όσον αφορά στις καταθέσεις, αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2013, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,49% και 0,44% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,06%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 2,51%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε οριακή πτώση, το Μάιο του 2013, κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,73%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,70%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν πτώση κατά 4 και 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 7,45% και 9,96% αντίστοιχα. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν πτώση κατά 16 μονάδες βάσης στο 7,08% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, πτώση κατά 32 μονάδες βάσης στο 6,13% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 59 μονάδες βάσης στο 5,37% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 22 μονάδες βάσης, το Μάιο του 2013, στο 5,53%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασαν, το Μάιο του 2013, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων. Tο επιτοκιακό περιθώριο* παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στις 2,95 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, το Μάιο του 2013, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασαν περαιτέρω πτώση κατά 11 και 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 4,31% και 4,06% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,09%. Αντίθετα αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων στο 4,67%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,98%.

Το Μάιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,78% και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,73%.