Μαραθώνιος….μετ’ εμποδίων

Παντελής Παναγιώτης

Μαραθώνιος….μετ’ εμποδίων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται κανονικά από τους συναδέλφους και τους φορολογούμενους και με την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε υπάρχει ελπίδα οι περισσότερες δηλώσεις να υποβληθούν εμπρόθεσμα, εφόσον, βέβαια, το σύστημα παραμείνει σε καλές «διαθέσεις», όπως, ομολογουμένως, φέτος μας έχει εκπλήξει ευχάριστα. 

Το περιθώριο να δοθεί νέα παράταση έχει ήδη αποκλειστεί εξ αρχής από τον αρμόδιο υπουργό, γιατί θέλει να τελειώνει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, προκειμένου το σύστημα να ασχοληθεί με την εκκαθάριση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, όπου στόχος είναι να έχουν εκκαθαριστεί μέσα στον Αύγουστο προκειμένου η πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31/8.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω οι φορολογούμενοι έχουν να πληρώσουν κάθε τέλος του μήνα τα εξής :

 • 29/7: 1η δόση φόρου εισοδήματος
 • 31/8: 1η δόση ΕΝΦΙΑ
 • 30/9: 2η δόση ΕΝΦΙΑ και 2η δόση φόρου εισοδήματος
 • 31/10: 3η δόση ΕΝΦΙΑ
 • 30/11: 3η δόση φόρου εισοδήματος και 4η δόση ΕΝΦΙΑ
 • 30/12: 5η δόση ΕΝΦΙΑ

Εάν σε αυτά προσθέσουμε και μία σειρά άλλων υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις (ΦΠΑ, ΦΜΥ , Φόρο επαγγελματιών κλπ) καταλαβαίνουμε ότι το ραντεβού με την εφορία θα είναι κάτι παραπάνω από συχνό.

Η φοροδοτική δυνατότητα των φορολογουμένων είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι έχει σχεδόν εξαντληθεί, γεγονός το οποίο τονίζουμε με κάθε ευκαιρία. Το σίγουρο είναι, ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων δεν θέλει να οφείλει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Αυτό αποδείχθηκε και από την προθυμία που έδειξαν πολλοί φορολογούμενοι να ενταχθούν στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015, την γνωστή σε όλους μας ρύθμιση των 100 δόσεων και μέσω αυτής να ρυθμίσουν τις οφειλές που είχαν δημιουργηθεί με την πολύ υψηλή φορολόγηση, που τους είχε επιβληθεί τα τελευταία 5 χρόνια μέσω μίας σειράς φόρων ( Φ.Α.Π , φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ κλπ) .

Το ερώτημα είναι, αν θα μπορέσουν οι φορολογούμενοι να κρατήσουν τη ρύθμιση αυτή  ζωντανή και να μην την απωλέσουν, με ότι αυτό θα συνεπάγεται (επαναφορά προσαυξήσεων, δεσμεύσεις λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων κλπ) .

Δεδομένου ότι εδώ και λίγες ώρες ο Ιούλιος έχει έρθει, ας θυμηθούμε τι προβλέπει ο νόμος 4321/2015, για να μην υπάρξει απώλεια της ρύθμισης.

Ο νόμος αναφέρει το εξής:

"Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει  2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις,
δ) δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Κατ εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε 30 ημέρες μέχρι τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε 15 ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Επιπλέον, από την 1.1.2017 μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης."

Μελετώντας προσεκτικά όλα τα παραπάνω, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε;  

Ότι για να μπορέσει η ρύθμιση να παραμείνει ζωντανή, πρέπει οι δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ να πληρώνονται εμπρόθεσμα ή να εξοφλούνται το πολύ εντός 15 ημερών από την λήξη τους  ή να ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Από το 2017 και μετά, η προϋπόθεση  γίνεται ακόμα αυστηρότερη, διότι προστίθεται και ο όρος ότι ο φορολογούμενος θα μπορεί να δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάθε εξάμηνο.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να κατασκευάσουμε το εξής χρονοδιάγραμμα για τους φορολογούμενους, όπου θα πρέπει να τηρείται, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ρύθμιση των 100 δόσεων.

 • 12/8: Πληρωμή ή ρύθμιση της 1ης δόσης του φόρου εισοδήματος  
 • 15/9: Πληρωμή ή ρύθμιση της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ
 • 16/10: Πληρωμή ή ρύθμιση της 2ης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της 2ης δόσης του φόρου εισοδήματος
 • 15/11: Πληρωμή ή ρύθμιση της 3ης δόσης του ΕΝΦΙΑ
 • 15/12: Πληρωμή ή ρύθμιση της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της 3ης δόσης του φόρου εισοδήματος
 • 16/1/2017: Πληρωμή ή ρύθμιση της 5ης δόσης του ΕΝΦΙΑ

Φυσικά, εκτός από αυτά, θα πρέπει να πληρώνει τη δόση της ίδιας της ρύθμισης, ενώ αν είναι επαγγελματίας, θα πρέπει στις πληρωμές ή τις ρυθμίσεις να υπολογίζει ταυτόχρονα και τις άλλες υποχρεώσεις (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.) .

Βέβαια, αν μιλάμε για μισθωτούς ή συνταξιούχους θα πρέπει στην εξίσωση να βάλουμε και το δεδομένο ότι από την 1η Ιουνίου και μετά οι περισσότεροι από αυτούς βλέπουν μείωση στο ποσό που μπαίνει στην τράπεζα λόγω της αύξησης της παρακράτησης φόρου και επίσης της αύξησης των κρατήσεων των ασφαλιστικών εισφορών από 1/7. 

Επίσης, στην ίδια εξίσωση θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ότι ο φόρος εισοδήματος φέτος πολλές φορές είναι αυξημένος, λόγω της αύξησης της προκαταβολής φόρου, αλλά και ο ΕΝΦΙΑ που θα έρθει, αναμένεται να είναι υψηλότερος σε σχέση με πέρσι ,παρόλη την μείωση των αντικειμενικών αξιών σε ορισμένες περιοχές, λόγω της αλλαγής του υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου και της μείωσης του αφορολογήτου στις 200.000 ευρώ αξία περιουσιακή, όπου στην αξία αυτή θα συμπεριλαμβάνονται και τα αγροτεμάχια για πρώτη φορά στα χρονικά. 

Με λίγα λόγια όποιος φορολογούμενος καταφέρει να φτάσει την συγκεκριμένη ρύθμιση μέχρι τέλος και να μην την χάσει θα πρέπει να δικαιούται στην καλύτερη περίπτωση βραβείο, διότι θα έχει τερματίσει έναν πολύ δύσκολο μαραθώνιο με τεράστια εμπόδια στον δρόμο του!!!!

Το θέμα αυτό, άλλωστε, το έχουμε επισημάνει στις συναντήσεις που κάναμε με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη,  αλλά και στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή.

Κλείνοντας, με το παρόν άρθρο θα πρέπει να θυμίσουμε στον Υπουργό Εργασίας, ότι ο Ιούλιος ήρθε, αλλά δεν έχουν δοθεί οδηγίες πως θα λειτουργήσει το άρθρο του νόμου που προβλέπει την πληρωμή μισθοδοσίας, εισφορών και παρακράτησης φόρου από έναν λογαριασμό.        

Καλό μήνα και καλό κουράγιο σε όλους….

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου