Κατετέθη νέο πλαίσιο για ΟΣΕ,ΤΡΑΙΝΟΣΕ

MarketNews

Κατετέθη νέο πλαίσιο για ΟΣΕ,ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σχέδιο νόμου για το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την ευθυγράμμιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υποδομών. Το νέο πλαίσιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς διευκρινίζονται περαιτέρω ο ρόλος και οι ευθύνες του κράτους και του ιδιώτη, ενώ επιβεβαιώνεται η διαγραφή χρεών ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο ΟΣΕ, που είναι και ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής, υποχρεούται να καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο. Το κράτος υποχρεούται για εύλογο χρονικό διάστημα να διασφαλίζει ότι τα έσοδα θα ισοσκελίζουν τις δαπάνες υποδομής. Στο νέο πλαίσιο ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές και επιχειρήσεις, τα κριτήρια για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών τους και οι αρχές και οι διαδικασίες για τον υπολογισμό της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής και των τελών που αντιστοιχούν στη χρήση της. Επίσης, ρυθμίζει και θέματα λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Τέλος, επανεπιβεβαιώνεται η διαδικασία διαγραφής χρέους του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι του ΟΣΕ (για τα έτη 2007-2011), η οποία θα γίνει βάσει του ν.3891/10 κατόπιν έγκρισης από τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.