Τράπεζα Πειραιώς: Με ποσοστό 81,01% το ΤΧΣ

MarketNews

Τράπεζα Πειραιώς: Με ποσοστό 81,01% το ΤΧΣ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την 04.07.2013, το τελευταίο την 03.07.2013 απέκτησε και κατέχει 4.109.040.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 ή ποσοστό 81,01% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του ν. 3864/2010 περιορισμούς