ΓΓΠΣ: Στο διαδίκτυο η εφαρμογή πληροφόρησης ρυθμίσεων οφειλών

MarketNews

ΓΓΠΣ: Στο διαδίκτυο η εφαρμογή πληροφόρησης ρυθμίσεων οφειλών

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώθηκε την Τρίτη έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για τα ισχύοντα προγράμματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) επιλέγοντας από τις «υπηρεσίες προς πολίτες ή επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή («αιτήσεις ρυθμίσεων»).

Επίσης, στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.publicrevenue.gr) έχουν αναρτηθεί:

α) Η απόφαση ΠΟΛ 1112/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013» για χρέη βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε μηνιαίες δόσεις (έως 24) υπό προϋποθέσεις.

β) Υποβοηθητικός πίνακας υπαγομένων στη ρύθμιση οφειλών, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Επισημαίνεται πως τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιος για την ανωτέρω ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι :

- η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ( ΔΟΥ, Τελωνεία ή στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) από την 01.07.2013.

- από 25.07.2013 η σχετική αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων (Πάγια Ρύθμιση) οφειλών βεβαιωμένων στις ΔΟΥ θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την παρουσία αυτών στις ΔΟΥ.