ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,6% της βιομηχανικής παραγωγής το Μάιο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,6% της βιομηχανικής παραγωγής το Μάιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Μείωση κατά 4,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2012, έναντι μείωσης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 2,8%, έναντι μείωσης 6,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Μαΐου 2013, σε σύγκριση με το Μάιο 2012

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,6% το μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 19,6%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,8%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού, ξύλου και φελλού, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και επίπλων.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 10,3%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,2%.

2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2013, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,8% της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 11,3%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,2%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,8%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.