Γ.Χαν: Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να γίνει άμεσα

MarketNews

Γ.Χαν: Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να γίνει άμεσα, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ο Ευρωπαίος επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, κ. Γιοχάνες Χαν απηύθυνε σήμερα έκκληση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της Ε.Ε. να αναλάβουν δράση, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Η έκκληση για ανάληψη άμεσης δράσης οφείλεται στο γεγονός ότι η επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια σειρά εκθέσεων που κατ αρχήν συμφωνούν για τη ριζική αναθεώρηση της περιφερειακής πολιτικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής οι έν λόγω εκθέσεις απηχούν την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για μια σειρά αλλαγές ευρείας κλίμακας στον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής, «ώστε να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η νέα προσέγγιση επικεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων της Ε.Ε. σε τομείς-κλειδιά για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας, ενώ ζητεί να τεθούν στόχοι για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και θέτει νέους όρους χρηματοδότησης.

Η σημερινή προκαταρκτική συμφωνία θέτει τους κανόνες που θα διαμορφώσουν τους κύριους στόχους και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που πρέπει να καθοριστούν στις «συμφωνίες συνεργασίας» μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί όλα έως τα τέλη του τρέχοντος έτους και να επιτευχθεί συμφωνία για όλα τα προγράμματα στις αρχές του 2014, ώστε να προσανατολιστούν άμεσα οι επενδύσεις στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή ψηφοφορία είναι :

- Εστίαση των επενδύσεων σε βασικούς τομείς για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας, όπως σκιαγραφήθηκαν στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 μέσω μιας κοινής σειράς κανόνων που θα ισχύσουν και για τα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο για την αγροτική ανάπτυξη και το ευρωπαϊκό ταμείο θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας).

- Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε λίγες προτεραιότητες που θα συνδέονται στενά με την στρατηγική 2020 για την οικονομική μεγέθυνση.

Ειδικότερα: Από το 50% έως το 80% του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης επικεντρωθεί σε μέτρα για τη στήριξη της καινοτομίας και της Έρευνας, το ψηφιακό θεματολόγιο, την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ και τη στροφή προς την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα να αναληφθεί επιπλέον υποχρέωση για τη διάθεση τουλάχιστον του 12% έως 20% στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο επίτροπος Χαν μετά την ψηφοφορία δήλωσε: «Στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ε.Ε. ζήτησε από τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση. Η σημερινή ψηφοφορία τους παρέχει τα μέσα για να αναλάβουν δράση. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα προσφέρουν στην περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. την κατάλληλη βάση για να αντιμετωπίσει τα κυριότερα εμπόδια που παρακωλύουν την μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση της Ε.Ε..

Εστιάζουν τις επενδύσεις μας στους βασικούς τομείς της οικονομικής ανάπτυξης: στήριξη των ΜμΕ, έρευνα και καινοτομία, ψηφιακό θεματολόγιο και οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα -όπως καθορίστηκε στο θεματολόγιο για την οικονομική μεγέθυνση της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.

Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, εκσυγχρονίζουμε την πολιτική ώστε να παραγάγει απτά αποτελέσματα και να έχει καλύτερες επιδόσεις. Και ακόμη κυριότερο, η νέα πολιτική μας θα ενεργοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό των περιφερειών της Ευρώπης ώστε να φέρει σε πέρας αυτό το θεματολόγιο».