Στο 26,9% η ανεργία

MarketNews

Στο 26,9% η ανεργία

Στο 26,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2013, από 23,1% που ήταν τον Απρίλιο του 2012 και 26,8% το Μάρτιο του 2013.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών διαμορφώθηκε στο 57,5%, των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών στο 36% και των ατόμων από 35 ως 44 ετών στο 23,4%. Η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο ήταν η Ηπείρου- Δ.Μακεδονίας με 30,2%, ενώ ακολούθησε η Μακεδονίας- Θράκης με 29,4% και η Αττικής με 27,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Απρίλιο του 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.636.042 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.337.621 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.337.051 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 159.955 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (μείωση 4,2%) ενώ αυξήθηκαν κατά 43.668 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (αύξηση 1,2%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 194.746 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (αύξηση 17,0%) και κατά 24.025 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (αύξηση 1,8%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 23.770 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (μείωση 0,7%) και κατά 20.218 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (μείωση 0,6%).