ΕΤΕ: Δεν προχώρησε το ενδιαφέρον της Fairfax για συμμετοχή σε ΑΜΚ

MarketNews

ΕΤΕ: Δεν προχώρησε το ενδιαφέρον της Fairfax για συμμετοχή σε ΑΜΚ

Σε αρχικό στάδιο παρέμεινε τελικά η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Fairfax Holdings, όπως διευκρινίζει με ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα, απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΤΕ αναφέρει πως η εκδήλωση ενδιαφέροντος της εν λόγω εταιρείας αφορούσε τη συμμετοχή της μέχρι του ποσού του 1,5 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρέμεινε σε αρχικό στάδιο, καθώς απαιτούσε επί μέρους μεταβολές επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών οι οποίες εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της ΕΤΕ, διευκρίνισε η τράπεζα.