Για την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. προορίζονται τα venture capitals

MarketNews

Για την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. προορίζονται τα venture capitals , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., όπως όλα δείχνουν θα γίνεται η διαπραγμάτευση των venture capitals ή αλλιώς των Εταιρικών Κεφαλαίων Επιχειρημτικών Συμμετοχών.

Προκειμένου να διευκολύνει την εισαγωγή τους, το Δ.Σ. του Χ.Α. έλαβε αποφάσεις ως προς τις αλλαγές που θα επέλθουν στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, για τις οποίες το οριστικό ok θα πρέπει να δώσει η Επ. Κεφαλαιαγοράς.

 

Έτσι λοιπόν, το Δ.Σ. του Χ.Α. χθες, ενέκρινε τροποποιήσεις επί των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α., καθώς και επί των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη:

 

i. την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην οργανωμένη αγορά,

 

ii. τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων εταιριών και την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ένταξης στην αγορά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν μπουν στην Εν.Α. θα πρέπει να περάσουν από ελέγχους τριών φορολογικών χρήσεων και όχι δύο, όπως ισχύει σήμερα.

 

iii. την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) και την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων ένταξης και υποχρεώσεων των εν λόγω εταιριών και

iv. την εναρμόνιση του χρόνου ανακοίνωσης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων καθώς και χρηματικών διανομών με τα διεθνή πρότυπα υλοποίησης εταιρικών πράξεων