ΤτΕ: Στο -4,1% η πιστωτική επέκταση τον Ιούνιο

MarketNews

ΤτΕ: Στο -4,1% η πιστωτική επέκταση τον Ιούνιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Στο -4,1% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού  τομέα, από -3,7% που ήταν τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 212 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2013, ήταν αρνητική κατά 63 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2012: θετική καθαρή ροή 1.067 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός  μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,9%, από -3,9% το Μάιο του 2013.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,2% από -3,4% τον περασμένο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 70 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2012: θετική καθαρή ροή 727 εκατ. ευρώ).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -15,1% από -10,1%, το Μάιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 12 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2012: θετική  καθαρή  ροή 49 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο -1,6% από -1,3% το Μάιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Τέλος, αρνητική κατά 161 εκατ. ευρώ ήταν τον Ιούνιο η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (Ιούνιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 264 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,6% από -3,7% το Μάιο του 2013.