Τρ. Πειραιώς: Με 6,06% η Baupost Group εφόσον ασκηθούν τα Warrants

MarketNews

Τρ. Πειραιώς: Με 6,06% η Baupost Group εφόσον ασκηθούν τα Warrants, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σε ποσοστό 6,06% θα ανέλθει το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της The Baupost Group στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον ασκηθούν τα Warrants.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της από 26/07/2013 σχετικής γνωστοποιήσεως του Seth A. Klarman, The Baupost Group, L.L.C από 23/07/2013 κατέχει (έμμεσα) 523.580 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (0,01% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας) και τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε 306.985.407 δικαιώματα ψήφου (6,05% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης).

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές και Warrants, εφόσον αυτά ασκηθούν πλήρως, ανέρχονται συνολικά σε 307.508.987 ή σε ποσοστό 6,06% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
O Seth A. Klarman ελέγχει την “The Baupost Group, L.L.C.”, η οποία είναι εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων και ασκεί δικαιώματα ψήφου στον εκδότη κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δυνάμει σχετικής σύμβασης διαχείρισης.