ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 35,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

MarketNews

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 35,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Με καθαρά κέρδη 35,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2013 για τον όμιλο ΕΧΑΕ, εναντι κερδών 7,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ εξάμηνο του 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε 0,55 ευρώ, έναντι 0,12 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα κυρίως λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου ανέρχεται στα 59,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2013 έναντι 16,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα ανέρχονται στα 59,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο α’ εξάμηνο 2012 συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών το 2013 οφείλεται αφενός στα δικαιώματα από αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων (€29,3 εκ.) του Ομίλου από την ανακεφαλαιοποίηση με 28,6 δισ. ευρώ των συστημικών τραπεζών που πραγματοποιήθηκε το β’ τρίμηνο του 2013, και αφετέρου στα δικαιώματα εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων (€10,8 εκ.) λόγω της δημόσιας πρότασης της COCA COLA HBC.

Αν και τα ανωτέρω έσοδα του Ομίλου, συνολικού ύψους 40,1 εκατ. ευρώ, αποτελούν έσοδα από τις κύριες δραστηριότητές του, τόσο το γεγονός της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών όσο και η δημόσια προσφορά της CCHBC μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Εξαιρουμένων των εσόδων αυτών, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώνεται σε €19,4 εκ., αυξημένος κατά 19,8%, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώνονται σε €8,4 εκ., αυξημένα κατά 15,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από την διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κύκλος εργασιών τέλος ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών.

Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 58% το α’ εξάμηνο 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (42,6 δισ. ευρώ έναντι 26,9 δισ. ευρώ), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €74,8 εκ. έναντι €52,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 41%. Η ρευστότητα της αγοράς αυξήθηκε κατά 32%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 58,5 εκατ. μετοχές έναντι 44,2 εκατ. μετοχών το α’ εξάμηνο 2012. Στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25% (51 χιλ. έναντι 67,8 χιλ.).

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση 9,1% το α’ εξάμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 2,9%, στα 10 εκατ. ευρώ, από τα 9,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται στον σχηματισμό προβλέψεων ύψους 1 εκατ. ευρώ για επισφάλειες και λοιπούς κινδύνους το β’ τρίμηνο 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για το α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν στα 50,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.