Πως τα ’κόκκινα δάνεια’ επηρεάζουν τις ελληνικές τράπεζες

Reuters

Πως τα

Την εκτίμησή του ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν στη συνέχεια και νέα κεφάλαια ώστε να καταφέρουν να καλύψουν τις ζημιές από τα «κόκκινα» δάνεια εκφράζει το Reuters.

«Περίπου το ένα τέταρτο από τα δάνειά τους είναι μη εξυπηρετούμενα και αυτό το μερίδιο ίσως αυξηθεί καθώς η εξαετής ύφεση της χώρας, που έχει εξανεμίσει το ένα τέταρτο της οικονομίας, δείχνει λίγες ενδείξεις υποχώρησης», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη διαπίστωση αποτέλεσε η δημοσιοποίηση του εξαμηνιαίου απολογισμού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στον απολογισμό αναφέρεται επίσης η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), εντός του χρονοδιαγράμματος. Η τελική συνεισφορά του ΤΧΣ ήταν ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 24,998 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων τραπεζών ήταν 28,595 δισ. ευρώ. Η άνω του 10% συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε τρεις τράπεζες και η υπέρ το άρτιο αποτίμηση των ομολόγων ΕΤΧΣ  τα οποία δόθηκαν στις τράπεζες, είχαν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη χρήση των δεσμευμένων για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο πόρων του ΕΤΧΣ, κατά 3,597 δισ. ευρώ.

Το ρεπορτάζ σημειώνει επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες θα υποβληθούν έως τα τέλη του έτους σε νέα stress tests, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες.