ΤτΕ: Πτώση 11,6% στις τιμές των διαμερισμάτων

MarketNews

ΤτΕ: Πτώση 11,6% στις τιμές των διαμερισμάτων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Μειωμένες κατά 11,6% εκτιμάται ότι ήταν, κατά μέσο όρο, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+2,03% (ΤτΕ), με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,3%, ενώ για το σύνολο του 2012 η αντίστοιχη μείωση ήταν 11,7% (10,6%, 10,8%, 12,6% και 13,0% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2012, αντίστοιχα), έναντι 5,5% το 2011.

Στην Αθήνα η μεγαλύτερη μείωση τιμών

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 11,3% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 11,8% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών). Για το πρώτο τρίμηνο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων ανήλθε στο 10,3% έναντι 12,0% των «παλαιών», ενώ για το σύνολο του 2012 ήταν 12,1% (2011: -5,0%) και 11,4% (2011: -5,8%) αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012 κατά 12,7% στην Αθήνα, 10,5% στη Θεσσαλονίκη, 11,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,6%, 10,7% και 11,7% αντίστοιχα.

Μείωση εκτιμήσεων-συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης πως οι εκτιμήσεις-συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2013 τις 4,5 χιλιάδες, έναντι 5,6 χιλιάδων το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, οι εκτιμήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες κατά 35,3% (α΄ τρίμηνο του 2013: -15,6%, αναθεωρημένα στοιχεία). Σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 30,4 χιλιάδες, καταγράφοντας σημαντική μείωση, κατά 29,1%, έναντι του προηγούμενου έτους (2011: 42,8 χιλιάδες).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 36,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ενώ ολόκληρο το 2012 ο όγκος που αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 28,1%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μειωμένη κατά 42,7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. Η μέση ετήσια μείωση το 2012 ήταν 37,1% (αναθεωρημένα στοιχεία).