Τράπεζες: Βusiness plans τριετίας και αναxρηματοδότηση δανείων

MarketNews

Τράπεζες: Βusiness plans τριετίας και αναxρηματοδότηση δανείων , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Oι τράπεζες προετοιμάζουν τα νέα business plans που θα καταθέσουν αρχές φθινοπώρου στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν σχέδια αναδιάρθρωσης για την προσεχή τριετία, με ιδιαίτερη έμφαση τα χαρτοφυλάκια των δανείων και τη διαχείριση των επισφαλειών τους.

Υπενθυμίζεται ότι παραδοσιακά , κάθε Αύγουστο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των τραπεζών για το πρώτο εξάμηνο του έτους ( με εξαίρεση την περσινή χρονιά που λόγω κουρέματος, PSI και άλλων θεμάτων, υπήρξαν δίμηνες παρατάσεις για τράπεζες όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή την ΑΤΕ που μέτοχό τους είχαν το ελληνικό Δημόσιο και αναζητείτο τρόπος κάλυψης των κεφαλαικών ελλειμμάτων) .

Ετσι και φέτος, εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται η δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων του εξαμήνου, που συνδυαστικά με τα stress tests της BlackRock, θα δημιουργήσουν τον κεντρικό άξονα για τη σύνταξη των τριετών business plans που θα υποβάλλουν οι τράπεζες, στην εποπτεύουσα αρχή τους, κατά τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει, επίσης, η πίεση εκ μέρους της τρόικας, το 9% του ελαχίστου ποσοστού κεφαλαιακής επάρκειας να αυξηθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω, μέσα από νέες πωλήσεις παγίων και περιουσιακών στοιχείων, θυγατρικών και άλλων συμμετοχών.

H Τράπεζα της Ελλάδος αφού συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα και προσδιορίσει το ύψος των κεφαλαικών αναγκών των συστημικών τραπεζών, θα δώσει συστάσεις και οδηγία, για τη διατήρηση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) σε επίπεδο πάνω από το ελάχιστο ποσοστό του 9% . Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι τα μέσα του 2016.

Βlackrock

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη Blackrock, εδώ και περίπου δέκα ημέρες ξεκίνησαν οι σχετικοί έλεγχοι. Αυτή τη φορά όμως, με το δεδομένο της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης, οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται από τρεις συγκεκριμένες διαστάσεις (μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερο βάθος, στενότητα χρόνου) και τα κριτήρια κάτω από τα οποία πραγματοποιούνται, είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Για την παρακολούθηση και διαχείριση της πορείας και των φαινομένων των επισφαλών απαιτήσεων, λαμβάνονται υπόψιν μια σειρά συγκεκριμένων παραμέτρων, επιφορτισμένων με αυστηρές παραδοχές και δεδομένα, ώστε το σύστημα να αποδέιξει ότι αντέχει ακόμη και κάτω από το stress και την πίεση ισχυρών κραδασμών.

Βέβαια, όσο πιο αυστηρές και απόλυτες δεσμεύσεις αποσπάσουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες από τους Ελληνες τραπεζίτες, τόσο πιο δύσκολη καθίσταται η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς με την παραμικρή ιδέα πιθανούς καθυστέρησης, υπάρχει δυστοκία χρηματοδότησης από την πλευρά των τραπεζών. Η τάση αυτή γιγαντώνει το πρόβλημα της χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ειδικά όταν η ρευστότητα στο σύστημα δεν είναι πλεονάζουσα.

Αναχρηματοδότηση

Την ίδια στιγμή, οι τραπεζίτες συστήνουν στους πελάτες τους να προβούν έγκαιρα σε αναχρηματοδότηση και επέκταση χρονική των δόσεων ενός δανείου, προκειμένου να αποφύγουν την οδό των καθυστερήσεων και της πιθανής ένταξής τους στον Τειρεσία, που συχνά έχει μη αναστρέψιμη πορεία. Αλλωστε, η μέθοδος αυτή αποτελεί και μια σημαντική ανακούφιση για το δανειολήπτη που πιέζεται στην έγκαιρη εξόφληση των δόσεών του, καθώς μετατίθεται χρονικά η λήξη της οφειλής, με μικρότερα ποσά δόσεων. Φυσικά, στο τέλος της ημέρας έχει πληρώσει περισσότερους τόκους, αλλά δεδομένης της συγκυρίας, αυτό είναι περισσότερο διαχειρίσιμο.

Πάντως, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών και μη τραπεζών και παράλληλα με την σμπλήρωση του πρώτου κύκλου ανασυγκρότησης του συστήματος, η εγχώρια τραπεζική αγορά θα πρέπει σιγά σιγά και σταδιακά να στηρίξει την ελληνική οικονομία και επιχείρηση, συνεπικουρούμενη από τη σημαντική χρηματοδοτική συμβολή των ειδικών προγραμμάτων (τύπου ΕΣΠΑ κλπ).
Alpha

Εγχείρημα βέβαια που δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς όπως παρατήρησε μόλις προχθές η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank « η ανάκαμψη της αναγκαίας χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις ανα-κεφαλαιοποιημένες ελληνικές τράπεζες στα επόμενα 3μηνα δεν μπορεί παρά να είναι μια δύσκολη διαδικασία» , παρά το ότι οι τράπεζες στηρίζουν ήδη ενεργά τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Οπως εξηγούν οι οικονομολόγοι της Τράπεζας, η επάνοδος σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της παραγωγικής δραστηριότητας στους βασικούς κλάδους παραγωγής, όπως τουρισμός, η μεταποιητική βιομηχανία, ο αγροτικός τομέας, οι συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, την ΕΤΕπ και από τον ιδιωτικό τομέα, επενδύσεις σε υποδομές και σε επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία που αποκρατικοποιούνται και ενεργοποιούνται οικονομικά και επιχειρηματικά.

Ωστόσο, ουσιαστική έμφαση και προσοχή στην προσπάθεια για την ανάκαμψη θα πρέπει να δοθεί και σε άλλες ρυθμίσεις, φορολογικής σημασίας κυρίως.

Συμπερασματικά, η επαναφορά του συστήματος σε πορεία πιστωτικής επέκτασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να στηρίξει αποτελεσματικά τις βιώσιμες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα στην περίοδο της κρίσης και της απότομης προσαρμογής και, αφετέρου, να εξασφαλίσει την έγκαιρη αντιστροφή της πορείας αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων.

ΧΣ