Μυτιληναίος: Αύξηση 47% στα κέρδη α’ εξαμήνου

MarketNews

Μυτιληναίος: Αύξηση 47% στα κέρδη α’ εξαμήνου, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,3%, των κερδών EBITDA κατά 28% και της καθαρής κερδοφορίας κατά 47% πέτυχε ο Όμιλος Μυτιληναίου στο πρώτο εξάμηνο του 2013, παρά τις αυξημένες αποσβέσεις, το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος και την περαιτέρω φορολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 731 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 102,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 28%. Στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καταγράφεται αύξηση 47% στα 12,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος παρουσίασε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, ισόρροπη συνεισφορά των τομέων δραστηριοποίησης, ισχυρές ταμειακές ροές και ταχύτατη αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, που διαμορφώθηκε στα 555 εκατ. ευρώ από 725 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012.

Ο Τομέας Έργων EPC, κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα 289,9 εκατ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 298,7 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 45,3 εκατ. ευρώ από 50,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 40,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 15%.

«Για το επόμενο διάστημα, ο Όμιλος θα παραμείνει προσηλωμένος στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, ενισχύοντας περαιτέρω το εξωστρεφές του προφίλ», επισημαίνει ο Όμιλος Μυτιληναίου στην ανακοίνωσή του.

Αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων 243 εκατ. ευρώ

Ανακοινώθηκε επίσης ότι, κατόπιν λήψεως των προβλεπομένων εκ του νόμου εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού ύψους 243 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για δύο ακόμα χρόνια (σύνολο πέντε χρόνια).

«Η σημαντική αυτή εξέλιξη βελτιώνει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ (credit profile) του Ομίλου και διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις σε ένα  ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.