Στο 28,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α.

MarketNews

Στο 28,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α., ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

 Στο 28,5%, από 51,7% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Ιουλίου. Οι έλληνες επενδυτές κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Από στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Χ.Α. προκύπτει πως η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του προηγούμενου μήνα υπολογίστηκε στα 46,01 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν 58,83 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 21,8%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, που ήταν 23,80 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 93,3%.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης πως η αξία συναλλαγών του Ιουλίου έφτασε τα 951,47 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 22,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν 1.231,10 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012, που η αξία συναλλαγών ήταν 530,65 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 79,3%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Ιουλίου 2013 ήταν 41,37 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (64,79 εκατ. ευρώ) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (24,12 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων διαμορφώθηκε στις 27.045 έναντι 84.940 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 24.086). Τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 1.422 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 5.891 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιούλιο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 59,63 εκατ. ευρώ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (45,57 εκατ. ευρώ), από  λοιπά νομικά πρόσωπα (15,84 εκατ. ευρώ) και από φυσικά πρόσωπα (5,07 εκατ. ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από λοιπά νομικά πρόσωπα (6,85 εκατ. ευρώ).

Οι έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 39,21 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από φυσικά πρόσωπα (19,51 εκατ. ευρώ), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρίες (16,89 εκατ. ευρώ), από τον δημόσιο τομέα (7,09 εκατ. ευρώ), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (2,32 εκατ. ευρώ), από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (1,67 εκατ. ευρώ) και από λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (0,08 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισροές προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια (7,23 εκατ. ευρώ) και από εταιρείες επενδύσεων (1,12 εκατ. ευρώ).

Τα υπόλοιπα 20,42 εκατ. ευρώ, που εμφανίζονται ως εκροές από λοιπούς επενδυτές, αφορούν μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 47,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 45,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 33,0% των συναλλαγών).

Οι έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 31,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 33,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 44,9% των συναλλαγών), ενώ οι έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Ιούλιο 2013 πραγματοποίησαν το 17,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,3% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,8% των συναλλαγών).