Οι ξένοι κερδίζουν πάλι από την άνοδο των έξι ημερών

MarketNews

Οι ξένοι κερδίζουν πάλι από την άνοδο των έξι ημερών, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Παρά τη μειωμένη συμμετοχή τους στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, οι ξένοι επενδυτές εμφανίζονταν ως αγοραστές τον Ιούλιο και οι Ελληνες πωλητές. Οι περισσότερες εντολές προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ με καθαρές εισροές 57,51 και 16,59 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Που σημαίνει ότι τα ξένα funds είχαν πάρει εγκαίρως θέση εν όψει αυτού που θα ακολουθούσε στην αγορά στη συνέχεια, δηλαδή η μακρά αυτή άνοδος που συντελείται τώρα.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 28,5% έναντι 34,7% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, συνέπεια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας που προηγήθηκαν καθώς και της πρόσφατης ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς, όπου η συμμετοχή του ΤΧΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική (15.663,01 δισ. ή 34,05%) η συμμετοχή των ξένων επενδυτών - εξαιρώντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 43,16% έναντι 48,14% στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Αναλυτικότερα, τον Ιούλιο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 59,63 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (45,57 εκατ.), από λοιπά νομικά πρόσωπα (15,84 εκατ.) και από φυσικά πρόσωπα (5,07 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από λοιπά νομικά πρόσωπα (6,85 εκατ.).

Οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 39,21 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από φυσικά πρόσωπα (19,51 εκατ.), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρίες (16,89 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (7,09 εκατ.), από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (2,32 εκατ.), από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (1,67 εκατ.) και από λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (0,08 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια (7,23 εκατ.) και από εταιρείες επενδύσεων (1,12 εκατ.).

Τα υπόλοιπα 20,42 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από λοιπούς επενδυτές αφορούν μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2013 πραγματοποίησαν το 47,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 45,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 33,0% των συναλλαγών). Οι Ελληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιούλιο 2013 πραγματοποίησαν το 31% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 33,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 44,9% των συναλλαγών).

Οι Ελληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Ιούλιο 2013 πραγματοποίησαν το 17,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,3% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,8% των συναλλαγών).

ΧΣ