ΕΤΕ: Οι πρώτες συναλλαγές του προγράμματος της ΕΤΕπ για το διασυνοριακό εμπόριο

MarketNews

ΕΤΕ: Οι πρώτες συναλλαγές του προγράμματος της ΕΤΕπ για το διασυνοριακό εμπόριο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Τις πρώτες συναλλαγές του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το διασυνοριακό εμπόριο της Ελλάδος, πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα.

Σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (12/6/2013) με την ΕΤΕπ, η Εθνική Τράπεζα αξιοποίησε, πρώτη, το πρόγραμμα στήριξης Μικρομεσαίων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), με παροχή εγγυήσεων για συναλλαγές διεθνούς εμπορίου.

Ήδη υλοποίησε, ως εκδότρια Τράπεζα, τις πρώτες συναλλαγές για λογαριασμό πελατών της που προέρχονται από τον κλάδο των τροφίμων, ενώ είναι υπό επεξεργασία αιτήματα για συναλλαγές από άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από την ΕΤΕπ για πρώτη φορά με αφετηρία την Ελλάδα, στοχεύει στη στήριξη των Μικρομεσαίων και Μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολία αποδοχής του ελληνικού κινδύνου από τους εμπορικούς εταίρους, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές τους να διενεργούνται με δυσμενείς όρους πληρωμής και αυξημένο κόστος.

Το πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει συναλλαγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ετησίως, εξασφαλίζοντας με την εγγύηση της ΕΤΕπ πολλαπλές λύσεις χρηματοδότησης και πιστοδότησης τόσο για τον εισαγωγικό όσο και για τον εξαγωγικό κλάδο της χώρας μας, με έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας και στη στήριξη της δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τη σημασία του προγράμματος της ΕΤΕπ για την ελληνική οικονομία, πέρα από την παροχή τεχνικής στήριξης σε όλα τα στάδια της διαμόρφωσής του, συμβάλει με συνέπεια στην υλοποίηση του προγράμματος, διενεργώντας τις πρώτες συναλλαγές με την εγγύηση της ΕΤΕπ, επιβεβαιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, και τον αποφασιστικό της ρόλο στη διαρκή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων