Κλειστό σήμερα και αύριο το Χρηματιστήριο της Κύπρου

MarketNews

Κλειστό σήμερα και αύριο το Χρηματιστήριο της Κύπρου, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Αναστέλλεται σήμερα και αύριο η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κύπρου,με σκοπό τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς του χρηματιστηρίου και την προστασία των επενδυτών.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναστολή πραγματοποιείται με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του ΧΑΚ που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 183 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και η οποία επικυρώθηκε από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου σε σημερινή έκτακτη συνεδρία του σύμφωνα με το άρθρο 184 του Νόμου.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εν όψει:

(α) Του γεγονότος της μη λειτουργίας των Τραπεζών (Τραπεζική Αργία, ως έχει κηρυχθεί χθες 18 Μαρτίου 2013), όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίστηκαν στο ΧΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι ο διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζονται στο ΧΑΚ πραγματοποιείται μέσω του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (Target 2) μέσω των Τράπεζων Διακανονισμού. Εν όψει της απόφασης για μη λειτουργία των Τραπεζών δεν θα είναι εφικτή η διεκπεραίωση του διακανονισμού των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζονται στο ΧΑΚ και συνεπώς το ΧΑΚ δεν θα προβεί σε άνοιγμα της ημερήσιας διαδικασίας του Target 2.

(β) Των τρέχουσων πολύ σοβαρών εξελίξεων στην Κυπριακή οικονομία σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup που αφορούν στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και στην οικονομία ευρύτερα που επηρεάζουν τους τραπεζικούς οργανισμούς των οποίων οι αξίες τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

(γ) Για αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε ενδεχομένου επιπρόσθετου κινδύνου στο όλο σύστημα, εφόσον το Χρηματιστήριο, εν όψει της Τραπεζικής Αργίας δεν θα είναι σε θέση να ελέγχει τα πιστωτικά όρια των Μελών κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης.