Εξώδικο φαρμακοποιών κατά του ΤΕΑΥΦΕ

Σαουλίδου Μαρίνα

Εξώδικο φαρμακοποιών κατά του ΤΕΑΥΦΕ , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Εξώδικη δήλωση κατά του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, διαμαρτυρόμενος για την παράνομη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, παρακράτηση των εισφορών των φαρμακοποιών από τον φορέα. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο κείμενο- το οποίο κοινοποιείται τόσο στον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύσης, Αναστάσιο Πετρόπουλο όσο και στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)- χιλιάδες φαρμακοποιοί "έχουν καταβάλλει εκ παραδρομής και αχρεωστήτως τις κατά νόμο εισφορές στον κλάδο ΤΕΑΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ , αντί του κλάδου ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ".

Τα ποσά αυτά, όπως υπογραμμίζεται από τους φαρμακοποιούς, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό πως καταβάλλονταν εκ παραδρομής και χωρίς να τα δικαιούται ο εν λόγω φορέας, δεν επεστράφησαν ποτέ, αλλά αντίθετα παρακρατήθηκαν "παρανόμως και αδικαιολογήτως".

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο εξώδικο, το ΤΕΑΥΦΕ δεν προχωρά στην επιστροφή των ποσών παρότι ήδη ΠΦΣ και Υπουργείο έχουν στον τρόπο και στο είδος της νομοθετικής πρωτοβουλίας με την οποία μπορεί να γίνει εφικτή η επίλυση του ζητήματος.

Σε περίπτωση πάντως που το Ταμείο δεν ενεργήσει άμεσα για την λύση του θέματος, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος "επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια" ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων, για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου.  

Δείτε το εξώδικο εδώ.