Γαλλία: Άντλησε 7,18 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Capital

Γαλλία: Άντλησε 7,18 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Η Γαλλία άντλησε σήμερα 7,18 δισ. ευρώ ($10,33 δισ.) σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες με τα ποσά σε ευρώ. Τα μεγέθη σε παρένθεση είναι τα στοιχεία από την προηγούμενη δημοπρασία η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου.

Έκδοση: Έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων
Ωρίμανση: 21 Νοεμβρίου 2013
Ποσό: 3,6 δισ. με 4 δισ.
Προσφορές: 7,505 δισ.
Αποδεκτές προσφορές: 3,995 δισ.
Συντελεστής κάλυψης: 1,88  (1,94)
Μέση απόδοση: 0,061%  (0,045%)
Μέγιστη απόδοση: 0,07%  (0,05%)
Ποσοστό προσφορών που κατανεμήθηκε
στη χαμηλότερη τιμή:  10,27% (28,96%)
Ημερομηνία διακανονισμού: 22 Αυγούστου 2013

Έκδοση: Έντοκα γραμμάτια 22 εβδομάδων
Ωρίμανση: 23 Ιανουαρίου 2014
Ποσό:  1,2 δισ. με 1,6 δισ.
Προσφορές: 3,505 δισ.
Αποδεκτές προσφορές: 1,45 δισ.
Συντελεστής κάλυψης: 2,42  (2,36)
Μέση απόδοση: 0,091%  (0,079%)
Μέγιστη απόδοση: 0,095%  (0,08%)
Ποσοστό προσφορών που κατανεμήθηκε
στη χαμηλότερη τιμή: 100%  (100%)
Ημερομηνία διακανονισμού: 22 Αυγούστου 2013

Έκδοση: Έντοκα γραμμάτια 48 εβδομάδων
Ωρίμανση:  24 Ιουλίου 2014
Ποσό: 1,4 δισ. με 1,8 δισ.
Προσφορές: 3,642 δισ.
Αποδεκτές προσφορές: 1,732 δισ.
Συντελεστής κάλυψης:  2,1  (2,34)
Μέση απόδοση: 0,178%  (0,146%)
Μέγιστη απόδοση: 0,18%  (0,15%)
Ποσοστό προσφορών που κατανεμήθηκε
στη χαμηλότερη τιμή: 100% (34,89%)
Ημερομηνία διακανονισμού: 22 Αυγούστου 2013.