Μηδενικός συντελεστής έως €20.000

StockWatch

Μηδενικός συντελεστής έως €20.000, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Εξαιρούνται από το κούρεμα οι καταθέσεις μέχρι €20 χιλ. σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που απέστειλε στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, για καταθέσεις από €0 μέχρι €20 χιλ. η επιβολή τέλους θα είναι μηδενική. Για καταθέσεις από €20 χιλ. μέχρι €100 χιλ. το τέλος θα ανέρχεται στο 6,75%, ενώ για καταθέσεις άνω των €100 χιλ. το τέλος θ’ ανέρχεται στο 9,9%.

Το τέλος επί των καταθέσεων θα υπολογίζεται επί το υπόλοιπο των καταθέσεων στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου κατά το κλείσιμο των εργασιών τους την 15η Μαρτίου.

Έναντι του τέλους διατίθενται μελλοντικά σε κάθε καταθέτη μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας και η τιμή αποτίμησης των μετοχών που θα δίνονται στους καταθέτες καθορίζονται βάση των κοινοτικών κανόνων της ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις.

Η αξία της μετοχής που θα δοθεί στους καταθέτες θα είναι της ίδιας αξίας με την τιμή απόκτησης της από τη Δημοκρατία.

Οι μετοχές εξάλλου, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που θα παραχωρηθούν στους καταθέτες, θα είναι μετατρέψιμες σε ομόλογα, η απόδοση των οποίων διασφαλίζεται από τα προσδοκούμενα έσοδα του φυσικού αερίου υπό τον όρο οι καταθέσεις να παραμείνουν για δύο χρόνια στο πιστωτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας.

Ο νόμος δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζημίωσης των καταθετών βάση του σχεδίου προστασίας καταθέσεων του περί εργασιών τραπεζών νόμου, του περί συνεργατικών εταιρειών νόμου, τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών/πελατών δυνάμει του περί της ίδρυσης και λειτουργίας ταμείου αποζημίωσης επενδυτών/πελατών/τραπεζών/κανονισμών του 2004 έως το 2007 και τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών/πελατών δυνάμει των περί της ίδρυσης και λειτουργίας ταμείου αποζημίωσης επενδυτών/πελατών ΚΕΠΕΥ κανονισμών του 2004 και 2005.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε λίγο ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών.