Να κατοχυρωθεί η Αγγλική γλώσσα, ως η δεύτερη επίσημη γλώσσα του Ελληνικού κράτους

Καραγιάννης Βασίλης

Να κατοχυρωθεί η Αγγλική γλώσσα, ως η δεύτερη επίσημη γλώσσα του Ελληνικού κράτους, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Η αξιοποίηση του παράθυρου ευκαιρίας σε σχέση με τον αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο της, είναι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη. Είναι η διεθνοποίηση της Ελληνικής οικονομίας, η αναγκαία συνθήκη για την κατοχύρωση του περιφερειακού της ρόλου και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ξεκινώντας από τις δύο μεγάλες βιομηχανίες της Ελλάδας, τουρισμό και ναυτιλία, θα επισημάνω ότι οι διεθνοποιημένες οικονομικές δραστηριότητες ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία μας και κυρίως είναι αυτές που θα έχουν βιώσιμο μέλλον, ειδικά την εποχή της παγκοσμιοποίησης που διανύουμε. Και στις δύο παραπάνω βιομηχανίες, η χρήση της Αγγλικής είναι πιο σημαντική από τη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Είτε αυτό έχει να κάνει με τη μεταφορά περιφερειακών εργασιών πολυεθνικών ομίλων στην Ελληνική επικράτεια, είτε με την προώθηση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, είτε με διεξαγωγή περιφερειακών πολιτιστικών/αθλητικών δραστηριοτήτων είτε με την παροχή υπηρεσιών υγείας και παιδείας περιφερειακής εμβέλειας, μόνο εάν έχουμε περιφερειακή στρατηγική μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.

Αυτό προϋποθέτει προσιτό, διεθνοποιημένο νομικό πλαίσιο και σταθερό, απλοποιημένο φορολογικό σύστημα. Αλλά αυτό που θα κάνει τη διαφορά και θα λειτουργήσει ως πολιορκητικός κριός για την διεθνοποίηση της οικονομίας και την φιλελευθεροποίηση της κοινωνίας, θα είναι η καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας ως της δεύτερης επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους.

Μπορεί να λέμε ότι η αγγλική γλώσσα διδάσκεται από τα δημοτικά αλλά αυτό σε γενικές γραμμές δεν είναι αρκετό. Η χρήση της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να περάσει σε όλες τις μορφές διοίκησης και φυσικά και στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Όσοι έχουν ασχοληθεί με διεθνείς εργασίες στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται την ώθηση που θα δώσει στην οικονομία, αυτή η διαρθρωτική αλλαγή.

Να μην το φοβηθούμε. Άλλωστε η ελληνική παιδεία και γλώσσα, αναπτύχτηκε περισσότερο στις διεθνοποιημένες περιόδους της ιστορίας (ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή), παρά όταν η χρήση της περιοριζόταν στα όρια της τότε ελληνικής επικράτειας.

Η ιδέα ότι πολίτες της Ανατολικής Μεσογείου, θα μπορούν να επισκέπτονται την Ελλάδα όχι μόνο για τουρισμό αλλά και για κάθε λογής εργασία ή υπηρεσία, και οι οποίοι θα προστατεύονται από ένα διεθνοποιημένο νομικό και φορολογικό πλαίσιο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση και μέσω μιας προσιτής γλώσσας, δίνει ένα μέγεθος της ιστορικής ευκαιρίας.

Αν δούμε τα πράγματα εκτός του σημερινού πλαισίου, αυτό θα ήταν μια πολύ θετική εικόνα από το μέλλον.