Eurobank: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις με το ΤΧΣ για Νέο Τ.Τ. και Νέα Proton

MarketNews

Eurobank: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις με το ΤΧΣ για Νέο Τ.Τ. και Νέα Proton

Τις συμβάσεις για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. και της Νέας Proton Bank κυριότητας του ΤΧΣ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Ergasias, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.803.744.501 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 31.7.2013 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

Ενέκρινε τη σύναψη μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των εξής συμβάσεων:
α) της Σύμβασης (Subscription Agreement) για την απόκτηση από την Τράπεζα του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. κυριότητας του ΤΧΣ, με εισφορά τους από το Ταμείο, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με τους όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή, η οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013, περιλαμβανομένης (ως Παράρτημα ΙΙ) και της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης (Share Transfer Agreement), με την οποία ολοκληρώνεται η απόκτηση των εν λόγω μετοχών.

β) της Σύμβασης (Sale and Purchase Agreement) για την απόκτηση από την Τράπεζα του συνόλου των μετοχών της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε., κυριότητας του ΤΧΣ, με τους όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή, η οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013 περιλαμβανομένης (ως Παράρτημα ΙΙ) και της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης (Share Transfer Agreement), με την οποία ολοκληρώνεται η απόκτηση των εν λόγω μετοχών.

γ) της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement), η οποία υπογράφηκε στις 12 Ιουλίου 2013.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1 ο θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.803.739.371 (93,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 3.803.739.371
- Κατά: 0
• Αριθμός αποχών: 5.130

Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 425.625.000 ευρώ, με έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. που έχει στην κυριότητά του το ΤΧΣ, συνολικής αξίας 681 εκατ. ευρώ όπως προέκυψε από την αποτίμησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.
Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, ποσού 255.375.000 ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.803.739.371 (93,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 3.803.739.371
- Κατά: 0
• Αριθμός αποχών: 5.130