Κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού στην Κύπρο

MarketNews

Κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού στην Κύπρο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Παρά το κούρεμα των καταθέσεων ύψους €5,8 δισ. η Κύπρος εξακολουθεί ν’ αντιμετωπίζει κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω μεγάλης ύφεσης. Αυτό αναφέρει ο οίκος Fitch που έθεσε σε καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ratings της Κύπρου (Β).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, το RWN αντανακλά την άποψη ότι το σοκ που προκύπτει από τη συστημική αποτυχία του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την εγχώρια οικονομία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά.

Αυτό, τονίζεται, προκύπτει παρά το γεγονός ότι η Κύπρος έχει συμφωνήσει ένα πρόγραμμα με τους επίσημους πιστωτές της.

Το πρόγραμμα αυτό, συνεχίζει ο οίκος, βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη θέση του κράτους τόσο από την άποψη της ρευστότητας (η επίσημη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €10 δισ.,ή 55% του ΑΕΠ) όσο και από το δείκτη φερεγγυότητας της.

Η απόφαση να επιβληθούν απώλειες στους καταθέτες και όχι στους κατόχους κυβερνητικών ομολόγων αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξοικονόμηση για το κράτος.

Ο οίκος αναθεώρησε τη διαβάθμιση της χώρας σε B, η οποία επιβάλλει ένα ανώτατο όριο για τις αξιολογήσεις όλων των εκδοτών και των συναλλαγών με έδρα την Κύπρο.

Αναφέρει ότι το κλείσιμο όλων των κυπριακών τραπεζών την περασμένη εβδομάδα, μαζί με την πιθανή συνέχιση των περιορισμών μεταφοράς καταθέσεων αυτή την εβδομάδα, αποτελεί de facto επιβολή ελέγχων κεφαλαίου.

Ο οίκος θα επιδιώξει να επανεξετάσει το RWN, όταν συμφωνηθούν και δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες του προγράμματος.

Ο οίκος θα λάβει υπόψη τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

-Τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις της ΕΕ/ΔΝΤ στο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες του οίκου Fitch.

-Τους όρους της δημόσιας χρηματοδότησης και των προβλεπόμενων φορολογικών πηγών και χρήσεων μεσοπρόθεσμα.

-Την εξέλιξη και τα’ αποτελέσματα του ελέγχου κεφαλαίων.

-Την ικανότητα και την προθυμία των αρχών να εφαρμόσουν βαθιές διαρθρωτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που είναι πιθανόν ν’ απαιτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ο οίκος αναφέρει ότι εάν στο πρόγραμμα ενσωματωθεί ένα επαρκές χρηματοδοτικό απόθεμα για τη φορολογική/οικονομική διολίσθηση και βασίζεται σε συντηρητικές παραδοχές, το IDR θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί στο σημερινό επίπεδο «Β, δεδομένου ότι η αξιολόγηση αντανακλά ήδη αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας.

Αντίθετα, τονίζει, ότι εάν το πρόγραμμα φαίνεται εύθραυστο από την αρχή, ο υψηλότερος κίνδυνος θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια υποβάθμιση.

Ο οίκος κατά την αξιολόγησή του θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της αποτυχίας του τραπεζικού συστήματος για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις για την ποιότητα του ενεργητικού για τραπεζικό τομέα, που έτυχε ανακεφαλαιοποίησης αλλά σμικρύνθηκε.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του οίκου, δεν αναμένεται επί του παρόντος αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου στο εγγύς μέλλον. Τονίζεται ωστόσο ότι στο μέλλον τα σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων ασκώντας πιέσεις προς τα πάνω για το rating.

Ενώ οι αρχές ισχυρίζονται τα δημόσια έσοδα να κυμαίνονται μεταξύ €18.5 δισ. (102,9% του ΑΕΠ) και €29,5 δισ. (164,1% του ΑΕΠ) στο οικόπεδο 12, υπογραμμίζεται ότι η οικονομική βιωσιμότητα της εξόρυξης παραμένει αβέβαιη και πέρα από τον ορίζοντα του προγράμματος.

Μεγάλη αβεβαιότητα

Στην έκθεση ο οίκος υπογραμμίζει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για την εξέλιξη του ΑΕΠ στο εγγύς μέλλον και μεσοπρόθεσμα, της ανεργίας και του ελλείμματος.

Η πίεση στις τράπεζες για απομόχλευση μεσοπρόθεσμα αναμένεται ν’ ασκήσει σημαντική πίεση στην οικονομία με επιπτώσεις και στα δημόσια οικονομικά.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο τραπεζικός κλάδος οδηγήσει σε παρατεταμένη κατάρρευση του εθνικού συστήματος πληρωμών, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των εταιρικών πτωχεύσεων και θα οδηγήσει σε βαθύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Ωστόσο, ο οίκος προσδοκεί ότι το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα θα πρέπει αμέσως να κεφαλαιοποιηθεί και ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα επιδιώξουν να επιτρέψουν στους καταθέτες να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την κατανάλωση και να πληρωθούν οι προμηθευτές.

Οι Fitch θεωρούν ότι οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΕ/ΔΝΤ και να επικυρωθούν από τα κοινοβούλια των χωρών πιστωτών κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο οίκος αναμένει ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα είναι συνεπείς με τη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη με τη δημόσια χρηματοδότηση να περιορίζεται σε €10 δισ.

Οι Fitch δεν έχουν υπολογίσει τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις στις προβλέψεις για το χρέος τους, ούτε πιθανές εισπράξεις υδρογονανθράκων σε μακροπρόθεσμη βάση που συνιστούν ένα ανοδικό κίνδυνο.

Ο οίκος δεν αναμένει η κοινωνική αναταραχή να υπάρξει σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την πολιτική εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος.

Επίσης δεν αναμένει σημαντικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης, που θα μπορούσε να προκαλέσει μια ξαφνική και σημαντική αύξηση της αποστροφής κινδύνου των επενδυτών και οικονομική πίεση στην αγορά.