Σημαντικός κίνδυνος cy-exit

StockWatch

Σημαντικός κίνδυνος cy-exit, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Αυξημένο κίνδυνο εξόδου από την ευρωζώνη διαβλέπει ο οίκος Moody’s, υποβαθμίζοντας αργά χθες την Κύπρου σε Caa2. Το rating για τα κυβερνητικά ομόλογα της χώρας και το αρνητικό outlook δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Τονίζεται ότι παρά το σημαντικό κίνδυνο εξόδου της χώρας από το ευρώ, αυτό το ενδεχόμενο δεν αποτελεί το κεντρικό σενάριο του οίκου.

Μετά την οικονομική εξάρθρωση που θα προκληθεί από την αναδιάρθρωση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών και την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου στη χώρα, είναι δυνατό ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ ν’ αυξηθεί περαιτέρω. Αν αυτό να συμβεί, η μέγιστη βαθμολογία του οίκου που δίνεται σε κυπριακούς τίτλους θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Μία έξοδος, τονίζεται, θα οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες για τους επενδυτές λόγω της μετατροπής του δημόσιου χρέους και των ιδιωτικών χρεογράφων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου. Επίσης, θα οδηγήσει σε περαιτέρω σοβαρή διαταραχή στο τραπεζικό σύστημα της χώρας και επιπλέον σε οξεία εξάρθρωση της οικονομίας. Επίσης, θα συνεπαγόταν επιπλέον ζημιές για κατόχους των χρεογράφων που εκδίδονται από φορείς της Κύπρου.

Τα ανώτατα όρια της χώρας δεν αλλάζουν και λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν ως συνέπεια της τοποθέτησης μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χώρα περιορίζοντας την ικανότητα των εγχώριων εκδοτών να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ενσωματώνουν επίσης τους οικονομικούς, πολιτικούς και νομικούς κινδύνους σε μια χώρα, που περιλαμβάνουν την πολιτική αστάθεια, τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέμβασης, το κίνδυνο της συστηματικής οικονομικής αναστάτωσης, σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους αστάθειας, μετατροπής νομίσματος και φυσικών καταστροφών.

Η διαβάθμιση επηρεάζει όλους τους εγχώριους εκδότες και τις πράξεις, εκτός από αυτές που
τα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα προέρχονται κυρίως από ή βρίσκονται εκτός της χώρας, ή επωφελούνται από την εξωτερική υποστήριξη της πιστοληπτικής ικανότητας.