Μείωση 1,3% στο εμπορικό έλλειμμα Ιανουαρίου

MarketNews

Μείωση 1,3% στο εμπορικό έλλειμμα Ιανουαρίου, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σε 1.900,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του 2013, έναντι 1.925,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 10,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,0%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.093,0 εκατ. ευρώ, έναντι 3.843,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 55,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών ανήλθε τον ίδιο μήνα στο ποσό των 2.192,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.917,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 44,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%

Θα πρέπει να σημειωθεί πως, παράλληλα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών του Ιανουαρίου του 2013, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πλήρη χρονολογική σειρά με αναθεωρημένα στοιχεία διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, από το έτος 2004 έως και το έτος 2012.

Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς, προέκυψε από την εφαρμογή ενός Προγράμματος Δράσης, το οποίο υλοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), κατά την περίοδο 2011-2012. Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος ήταν η βελτίωση σε διάφορους τομείς των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος και η πλήρης εναρμόνιση τους με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, επιτυγχάνοντας συγχρόνως ταχύτερη και πληρέστερη παρουσίαση των σχετικών στοιχείων, σε μηνιαία βάση.