Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις της Forthnet στην Κύπρο

MarketNews

Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις της Forthnet στην Κύπρο

Δε θα υπάρξει ουσιαστική διαφοροποίηση της κερδοφορίας της Forthnet λόγω της έκθεσης του ομίλου στην Κύπρο, σύμφωνα με την εταιρία.

Απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Forthnet αναφέρει πως η έκθεση της στην κυπριακή οικονομία, ανέρχεται στο ποσό των 1,318 εκατ. ευρώ.


Ειδικότερα, ο όμιλος της Forthnet έχει καταθέσεις ύψους:


-1,1 εκατ. ευρώ στην Cyprus Popular Bank

-218.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου


Στην ανακοίνωση της εταιρίας σημειώνεται πως δεν υπάρχει έκθεση του ομίλου σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου και την CBP, ενώ το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Forthnet στην Κύπρο για τη χρήση του 2012 ανέρχεται σε 0,6% και προέρχεται από την συνδρομητική δραστηριότητα του υποκαταστήματος της Multichoice Hellas A.E. στην Κύπρο και από την χονδρική διάθεση περιεχομένου της θυγατρικής Forthnet Media Holdings A.E. στην Κύπρο.