Η Donskoy Tabak προτιμητέος υποψήφιος για ΣΕΚΑΠ

MarketNews

Η Donskoy Tabak προτιμητέος υποψήφιος για ΣΕΚΑΠ

Την ανακήρυξη της εταιρείας Donskoy Tabak JSC ως Προτιμητέου Υποψήφιου και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση 1.849.171 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 50,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Συν/κής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. ΣΕΚΑΠ, ανακοίνωσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  (Υπό Ειδική Εκκαθάριση).