ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Χαραλάμπους Νίκος

Μέλος της Μόνιμης Γενικής Συνέλευσης της Φιλελεύθερης Συμμαχίας

The Brilliant Outsider (μέρος Α’)

Αντί προλόγου: το άρθρο αυτό ετοιμάστηκε πριν από τρία χρόνια αλλά έμεινε στον προθάλαμο γιατί θεωρήθηκε πως εναντιώνεται ή απορρίπτει την οργανωμένη εκπαίδευση.

Τι κρατάω από την Προεδρία Τραμπ

Η Προεδρία Τράμπ οδεύει στο τέλος της με τα ίδια χαρακτηριστικά που ξεκίνησε και πορεύτηκε στην τετραετία της: απρόβλεπτη, ανίκανη και στη δική της πραγματικότητα.